เบอร์โทรศัพท์ของวัดหัวไผ่ 099-0165040


กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2023 ที่ห้องประชุมเกิดสว่าง
ภาพกิจกรรม ปี 2566 (2023)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2023 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดหัวไผ่ ครบ 143 ปี
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับวัดและสังฆมณฑล
วันที่ 21 พฤษภาคม 2023 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 4-2566
กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยตามบ้าน/ผู้ประสบภัย
วันที่ 3 เมษายน 2023 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
รายการ Video
บรรยากาศพิธีเปิดสวนไฟคริสตมาส ค.ศ.2021
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ website วัดคาทอลิกหัวไผ่
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ดีปานกลาง
ดีน้อย
ดีน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ตารางเวลามิสซา
ลิ๊งค์สังฆมณฑลไทย
เมื่อชุมชนคาทอลิกต้องงัดข้อกับนายทุน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
gcatholic
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกหัวไผ่
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการชุมชนหัวไผ่