กิจกรรม ปี 2564 (2021)
วันที่ 17 สิงหาคม 2021 เริ่มโครงการตู้ปันสุขเพื่อชาวชุมชนวัดหัวไผ่
แบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค โดยจัดโครงการตู้ปันสุขเพื่อชาวชุมชนวัดหัวไผ่
**สิ่งของที่นำมาได้รับบริจาคจากผู้มีน้ำใจดีจากสัตบุรุษนอกชุมชน และในชุมชน**
และอีกส่วนหนึ่งนำไปแจกให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ยากไร้ ตามบ้าน นำทีมโดยคุณพ่ออิทธิพล  หางสลัด คุณพ่ออานนท์  ตันชัย ซิสเตอร์ ทั้ง 2 ท่าน และเยาวชน
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2564,15:27   อ่าน 152 ครั้ง