รายนามเจ้าอาวาสในอดีต
ลำดับที่ 1
คุณพ่อ มาธือแรง ฟรังซัว มารี เกโก ปี ค.ศ. 1880-1896 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.82 KB
ลำดับที่ 2
คุณพ่อ จืลส์ กิยู  ปี ค.ศ. 1896–1905 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อปือเชอร
2.ไม่ทราบชื่อ (3.P.)
3.ไม่ทราบชื่อ (2.L.)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.54 KB
ลำดับที่ 3
คุณพ่อ เรอเน มารี โยเซฟ แปร์รอส ปี ค.ศ. 1906 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อดาเนียล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.59 KB
ลำดับที่ 4
คุณพ่อ จืลส์ กิยู ปี ค.ศ. 1907–1917 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อยอห์นบอสโก ดอมินิก
2.คุณพ่อปือเชอร
3.คุณพ่อดาเนียล
4.คุณพ่อ เรอเน มารี โยเซฟ แปร์รอส
5.ไม่ทราบชื่อ (2.L)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.54 KB
ลำดับที่ 5
คุณพ่อ เออเยน เล็ตแชร์ ปี ค.ศ. 1917–1919

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อยอห์นบอสโก ดอมินิก
2.คุณพ่อ จืลส์ กิยู
3.คุณพ่อยอห์นบอสโก แอนโทนี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.86 KB
ลำดับที่ 6
คุณพ่อ เปร์รูดอง ปี ค.ศ. 1919–1921 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่ออเล็กซิส (สัญชาติไทย)
2.คุณพ่อเบอร์นาร์ด
3.คุณพ่อ จืลส์ กิยู

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.48 KB
ลำดับที่ 7
คุณพ่อ อเล็กซิส (สัญชาติไทย)  ปี ค.ศ. 1921–1929    

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อเปโตร เซฟีรัส
2.คุณพ่อ เปร์รูดอง (ที่ปรึกษา)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.76 KB
ลำดับที่ 8
 คุณพ่อยาโกเบ แจง   เกิดสว่าง (พระสังฆราช) ปี ค.ศ. 1929–1939    

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อเฮนรี่ สุนทร   วิเศษรัตน์
2.คุณพ่อนอร์แบรต์
3.คุณพ่อยอห์น โรเบิร์ต
4.คุณพ่อยอแซฟ
5.คุณพ่อเกลเมนต์
6.คุณพ่อบอนีฟาส
7.คุณพ่อเปโตร เซฟีรัส
7.คุณพ่อซีมอน เลโอนาร์ด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.26 KB
ลำดับที่ 9
คุณพ่อ ยออากิม เทพวันท์  ประกอบกิจ ปี ค.ศ. 1939

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อเฮนรี่ สุนทร   วิเศษรัตน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79 KB
ลำดับที่ 10
 คุณพ่อยาโกเบ แจง   เกิดสว่าง (พระสังฆราช) ปี ค.ศ. 1940-1944  

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อร็อค สนิท  วรศิลป์
2.คุณพ่อซีมอน เลโอนาร์ด
3.คุณพ่อเฮนรี่ สุนทร   วิเศษรัตน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.26 KB
ลำดับที่ 11
คุณพ่อ ร็อค สนิท  วรศิลป์ ปี ค.ศ. 1944–1955 

พระสังฆราชยาโกเบ แจง   เกิดสว่าง (ประจำที่วัดหัวไผ่)

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ กิจ   วรศิลป์
2.คุณพ่อเปโตร อาทร   พัฒนภิรมย์
ลำดับที่ 12
คุณพ่อ เอวเยน บุญชู ระงับพิษ ปี  ค.ศ. 1955–1966 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อยอแซฟ บรรจง   อารีพรรค (พระสังฆราช)
2.คุณพ่อยออากิม พเยาว์   มณีทรัพย์ (พระสังฆราช)
3.คุณพ่อสร้อย   เจริญนารถ
4.คุณพ่อยออากิม สง่า   จันทรสมศักดิ์
5.คุณพ่อหลุยส์ วานิช   คุโรวาท
6.คุณพ่อยอแซฟ สีลม   ไชยเผือก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.77 KB
ลำดับที่ 13
คุณพ่อ เปโตร สุเทพ  นามวงศ์  ปี ค.ศ. 1966–1972 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อเปโตร แสวง   สามิภักดิ์
2.คุณพ่อยอแซฟ พิพัฒน์   ทนุพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.44 KB
ลำดับที่ 14
คุณพ่อ ยอแซฟ เศียร  โชติพงศ์ ปี ค.ศ. 1972-1975 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อยอแซฟ พิพัฒน์   ทนุพันธ์
2.คุณพ่อเปโตรสุรินทร์   ประสมผล
3.คุณพ่อเปาโล บุญเนือง   วรศิลป์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.18 KB
ลำดับที่ 15
คุณพ่อ เปาโล เมธี   วรรณชัยวงศ์  ปี ค.ศ. 1975–1980 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อยอแซฟ พิพัฒน์   ทนุพันธ์
2.คุณพ่อยอแซฟ ปรีชา   สกุลอ่อน
3.คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมศักดิ์   พรประสิทธิ์
4.คุณพ่อยออากิม สง่า   จันทรสมศักดิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 530.6 KB
ลำดับที่ 16
คุณพ่อ เปโตร แสวง  สามิภักดิ์ ปี ค.ศ. 1980-1983 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อยอแซฟ ปรีชา   สกุลอ่อน
2.คุณพ่อไพบูลย์   นัมคณิสรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.46 KB
ลำดับที่ 17
คุณพ่อ เปโตร สมัคร เจ็งสืบสันต์ ปี ค.ศ. 1983-1990 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อยอแซฟ ปรีชา   สกุลอ่อน
2.คุณพ่อยอแซฟ วินทร์   เจริญวงศ์
3.คุณพ่อยอห์นปอล สุทัศน์   เภกะสุต
4.คุณพ่อทนงศักดิ์   สุขวิวัฒน์
5.คุณพ่อลอเรนซ์ พงษ์นิรันดร์   นัมคณิสรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.54 KB
ลำดับที่ 18
คุณพ่อ ยอแซฟ เฉลิม   กิจมงคล   ปี ค.ศ. 1990–1996 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อยอห์ บัปติสต์ สมศักดิ์   พรประสิทธิ์
2.คุณพ่ออันตนอธิการ ทวี   อานามวัฒน์
3.คุณพ่อยอแซฟ นิคม   โยธารักษ์
4.คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ ประกอบ   อนนตพันธุ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.66 KB
ลำดับที่ 19
คุณพ่อ ลูกา บรรจง  พานุพันธ์ ปี ค.ศ. 1996-2000 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อยอแซฟ ชูชาติ   ชุณหกิจ
2.คุณพ่อเปาโล สมนึก   ประทุมราช
ลำดับที่ 20
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ เพิ่มศักดิ์   เสรีรักษ์  ปี ค.ศ. 2000-2005 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมศักดิ์   พรประสิทธิ์
2.คุณพ่อยอแซฟ เกียรติศักดิ์   รุ่งเรือง
ลำดับที่ 21
คุณพ่อ ดอมินิก วีระชน   นพคุณทอง  ปี ค.ศ. 2005–2006 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อยอแซฟ วิโรจน์   สมหมาย
2.คุณพ่อยอแซฟ พงษ์ศักดิ์   แซ่เตียว
ลำดับที่ 22
คุณพ่อ ยอแซฟ ปรีชา  สกุลอ่อน ปี ค.ศ. 2006–2010 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อปัสคัล เบย์ลอน พิทักษ์   โยธารักษ์
2.คุณพ่อเปาโล อันเด   ไชยเผือก
3.คุณพ่อยอแซฟ ลือชัย   จันทร์โป๊
ลำดับที่ 23
คุณพ่อ ซีมอน เศกสม    กิจมงคล  ปี ค.ศ. 2010–2015 

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อยอแซฟ เอนก    ธรรมนิตย์
2.คุณพ่อเปโตร นันทพล   สุขสำราญ
3.คุณพ่อเปโตร ธีรพงษ์   ก้านพิกุล
4.คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ โสภณ   ลือดัง
ลำดับที่ 24
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิเชียร   ฉันทพิริยกุล  ปี ค.ศ.2015-2020

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สมภพ   แซ่โก
2.คุณพ่อเปโตร อิทธิพล   หางสลัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.05 KB
ลำดับที่ 25
คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์  ปี ค.ศ.2020-ปัจจุบัน

คุณพ่อปลัด 1.คุณพ่อเปโตร อิทธิพล   หางสลัด
2.สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์   ตันชัย