คณะกรรมการที่ดิน
คณะกรรมการที่ดิน

คณะกรรมการที่ดิน

ประธานกรรมการที่ดิน คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ  วงษ์สิริโรจน์

ที่ปรึกษา โทมัส วันลภ   วงษ์แก้ว

มีคาแอล วิหาร   ยุ่นประยงค์

เนินวัด เปาลา วันทนา   เอ้าเจริญ

ฟิลิป บุญไทย   เอี่ยมสะอาด

เนินกลม มารีอา บุญเรือน   ทรัพย์มนูทวี

ยากอบ อนันต์   เกิดปราง

เนินคู้-กระพังบอน เปโตร ปรีชา   ทรัพย์มนูทวี 

ยวง เกษม   พรงาม

เนินชวดล่าง ยวง คำรณ   รัตนไสววงศ์

ยอแซฟ สมศักดิ์   พงศ์ศิริพัฒน์

เนินท่าข้าม ดอมินิโก ซาวีโอ เอกรัตน์   เรือนงาม

มารีอา สุภาพ   ราษฎร์เจริญดี

เลขานุการ เทเรซา เกษรินทร์   หน่ายคอน