ควันหลงวิถีชุมชนวัด
ควันหลงวิถีชุมชนวัด

ควันหลงวิถีชุมชนวัดเดือนตุลาคม

          การทำวิถีชุมชนวัดเนินชวดล่างที่บ้านคุณคำรณคุณธีรนันท์  รัตนไสววงศ์  คุณแม่สำเนียงนับเป็นสมาชิกอาวุโสที่สุดเท่าที่เคยสังเกตมาที่ให้ความร่วมมืออย่างมาก ได้เตรียมตัวไปร่วมแบ่งปันพระวาจาเมื่อวันที่   8 ตุลาคม 2014 โดยเตรียมเขียนสิ่งที่ต้องการแบ่งปันซึ่งทำให้เห็นความตั้งใจและความเพียรพยายามอย่างสูงมาก จึงขออนุญาตแม่สำเนียงลงบทแบ่งปันดังกล่าว

  

บทความของคุณแม่สำเนียง   รัตนไสววงศ์ 

กาลเวลาเปรียบได้ดังยักษ์ใหญ่              กลืนกินได้ทุกสิ่งที่ขวางหน้า

ภูเขาใหญ่สุดท้ายยังราบพนา                 แล้วตัวข้าจะเหลือซึ่งอะไร

ทำความดีทำได้ง่ายตั้งใจทำ                  ทำซ้ำซ้ำยิ่งทำง่ายเพราะได้ทำ

ทำความชั่วนั้นไม่ยากตามกระแส            ถึงยามแก่จึงรู้ว่าลำบากจัง

เมื่อยามเล็กดีหรือชั่วทำไม่เป็น               ได้แต่เห็นไม่เข้าใจผลที่ได้

ยามแก่เฒ่าอยากทำดีทำไม่ไหว             แล้วทำไม่ยามหนุ่มสาวไม่ทำดี

สิ่งดีดีที่พระเจ้าประทานให้                     แต่ทำไมคนมองข้ามทำไม่สน

อยากจะได้ประโยชน์เกิดแก่ตน              หนีไม่พ้นต้องทนทุกข์สุขไม่มี

หากเรารู้จักการให้อภัย                          ย่อมทำให้จิตเป็นสุขทุกข์สลาย

ไม่คิดเล็กติดน้อยจิตผ่อนคลาย              ยามจะตายก็ปล่อยวางคิดแต่บุญ

อันความอยากนั้นไม่มีที่สิ้นสุด               เปรียบประดุจถมทะเลยากเต็มหนอ

หากว่าเราอยากจะรวยต้องรู้จักพอ          รู้จักต่อรู้จักเติมรู้ให้ทาน

รู้จักให้ให้อย่างไรก็ไม่หมด                    ถึงจะลดที่มีอยู่ก็ยังไหว

น้อยที่สุดก็ยังได้ความสุขใจ                  บุญน้อยใหญ่ไม่ไปไหนอยู่กับตัว

 

คุณแม่สำเนียง   รัตนไสววงศ์ 

 

  บทกลอนจากใจผู้นำวิถีชุมชนวัดหัวไผ่

จะขอกล่าว เล่าขาน งานวิถี                ชุมชนวัด บีอีซี นี่ไฉน                        

ทำไมต้อง เชิญชวนทำ กันร่ำไป          ทุกวัดไซร้ ทุกมิสซัง ต้องสั่งการ            

นโยบาย มีใน วิสัยทัศน์                      หลักการจัด มุ่งเน้น เป็นรากฐาน          

ชุมชนศิษย์ พระคริสต์  มีหลักการ        มิใช่งาน เล็กน้อย  ค่อยเข้าใจ                 

เริ่มเรียนรู้ ฝึกอ่าน พระวาจา                เจ็ดขั้นตอน นั้นหนา พอทำได้                 

ฝึกผู้นำ ทำก่อน จะสอนใคร                ให้เข้าใจ ถ่องแท้ และแน่นอน               

ผู้นำต้อง เต็มใจ ให้ร่วมมือ                โดยยึดถือ ซื่อสัตย์ นัดกันก่อน                

ต้องเตรียมพร้อม ทุกครั้ง จะสัญจร      ทุกขั้นตอน ครบถ้วน กระบวนการ             

จัดรวมคน  ชุมชน ละแวกใกล้            ที่พร้อมใจ มาร่วม รวมลูกหลาน              

พระคัมภีร์ วางจัด นมัสการ                   เชิญพระก่อน แล้วจึงอ่าน พระวาจา       

ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ คำพระตรัส  แนวทางชัด นำไปใช้ ไม่กังขา                   

มีกิจกรรม สิ่งใด ใคร่นำมา                  ร่วมปรึกษา หารือ ในชุมชน                    

ขอเชิญชวน มวลหมู่ ท่านทั้งหลาย    มาร่วมใจ กันเถิด บังเกิดผล                     

บีอีซี ดีหลายอย่าง อย่ากังวล            ดีแก่ตน และเพื่อนพ้อง สอดคล้องกัน        

ถามปัญหา อุปสรรค ที่มีอยู่             ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ หลายคนนั่น                     

มีแต่คน หน้าเดิมเดิม มาร่วมกัน          คนใหม่นั้น ช่างหายาก เสียจริงจริง           

แต่ก็ไม่ ย่อท้อ สวดขอพระ              พระองค์จะ จัดให้ ได้ทุกสิ่ง                        

ขอเพียงแต่ ผู้นำ ตั้งใจจริง                  ไม่ละทิ้ง กลางคัน เท่านั้นพอ

 

              ประพันธ์ โดย “ครูเก่า ชาวบีอีซี”