ภาพกิจกรรม ปี 2565 (2022)
วันที่ 31 ธันวาคม 2022 มิสซาส่งท้ายปีเก่า (อ่าน 81) 11 ม.ค. 66
วันที่ 25 ธันวาคม 2022 Thank you party (อ่าน 56) 11 ม.ค. 66
วันที่ 25 ธันวาคม 2022 มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (อ่าน 53) 10 ม.ค. 66
วันที่ 24 ธันวาคม 2022 มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (อ่าน 101) 10 ม.ค. 66
วันที่ 20 ธันวาคม 2022 แห่พระกุมาร เนินท่าข้าม (อ่าน 53) 10 ม.ค. 66
วันที่ 19 ธันวาคม 2022 แห่พระกุมาร เนินกลม (อ่าน 37) 10 ม.ค. 66
วันที่ 19 ธันวาคม 2022 แห่พระกุมารไป อบต. (อ่าน 75) 10 ม.ค. 66
วันที่ 14 ธันวาคม 2022 แห่พระกุมาร เนินชวดล่าง (อ่าน 43) 10 ม.ค. 66
วันที่ 13 ธันวาคม 2022 แห่พระกุมาร เนินคู้ - กระพังบอน (อ่าน 67) 07 ม.ค. 66
วันที่ 12 ธันวาคม 2022 แห่พระกุมารเนินวัด (อ่าน 75) 07 ม.ค. 66
วันที่ 11 ธันวาคม 2022 แห่พระกุมารบ้านเนินถาวร (อ่าน 53) 07 ม.ค. 66
วันที่ 4 ธันวาคม 2022 ฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์ ตันชัย (อ่าน 64) 31 ธ.ค. 65
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2022 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 87) 28 พ.ย. 65
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2022 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 87) 28 พ.ย. 65
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2022 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 108) 15 พ.ย. 65
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2022 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 106) 07 พ.ย. 65
วันที่ 29 ตุลาคม 2022 มิสซาเดือนแม่พระวัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ เนินท่าข้าม (อ่าน 129) 02 พ.ย. 65
วันที่ 23 ตุลาคม 2022 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้เจ็บป่วย วันแพร่ธรรมสากล (อ่าน 142) 25 ต.ค. 65
วันที่ 22 ตุลาคม 2022 มิสซาเดือนแม่พระวัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 131) 23 ต.ค. 65
วันที่ 15 ตุลาคม 2022 มิสซาเดือนแม่พระวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม (อ่าน 134) 17 ต.ค. 65
วันที่ 8 ตุลาคม 2022 มิสซาเดือนแม่พระวัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง (อ่าน 119) 11 ต.ค. 65
วันที่ 1 ตุลาคม 2022 มิสซาเดือนแม่พระวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด และวันระลึกถึงคุณพ่อเกโก-พระสังฆราชแจง (อ่าน 122) 05 ต.ค. 65
วันที่ 25 กันยายน 2022 กิจกรรมวันเยาวชน (อ่าน 123) 26 ก.ย. 65
วันที่ 25 กันยายน 2022 ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขนแขวงหัวไผ่ (อ่าน 129) 26 ก.ย. 65
วันที่ 16 กันยายน 2022 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน (อ่าน 108) 26 ก.ย. 65
วันที่ 28 สิงหาคม 2022 มิสซาแรกคุณพ่ออันโตนิโอ รติ พรหมเด่น ที่วัดหัวไผ่ (อ่าน 149) 02 ก.ย. 65
วันที่ 31 กรกฎาคม 2022 พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 119) 02 ก.ย. 65
วันที่ 19 มิถุนายน 2022 พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และการแห่เทิดเกียรติศีลมหาสนิท (อ่าน 218) 24 มิ.ย. 65
วันที่ 18 มิถุนายน 2022 เข้าเงียบเด็กเรียนคำสอนเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (อ่าน 157) 24 มิ.ย. 65
วันที่ 7 พฤษภาคม 2022 ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (ครบ 142 ปี) (อ่าน 288) 13 พ.ค. 65