ภาพกิจกรรมปี 2557
วันที่ 28 ธันวาคม 2557 โอกาสฉลองครบรอบ 25,50 ปี ชีวิตสมรส (อ่าน 825) 29 ธ.ค. 57
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 งานเลี้ยงสังสรรค์แทนคำขอบคุณ (Thank You Party) (อ่าน 841) 27 ธ.ค. 57
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 แห่พระกุมารไปอวยพรตามองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 3 แห่ง (อ่าน 812) 25 ธ.ค. 57
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 สมโภชคริสต์มาส (อ่าน 760) 25 ธ.ค. 57
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 พิธีมิสซาสมโภชพระคริสต์สมภพ (อ่าน 1074) 25 ธ.ค. 57
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 แห่พระกุมารตามบ้าน เนินถาวร (อ่าน 927) 22 ธ.ค. 57
วันที่ 21 ธันวาคม 2557 แห่พระกุมารตามบ้าน บ้านท่าไฟไหม้ (อ่าน 789) 22 ธ.ค. 57
วันที่ 20 ธันวาคม 2557 แห่พระกุมารตามบ้าน เนินกลม (อ่าน 752) 22 ธ.ค. 57
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 แห่พระกุมารตามบ้าน เนินชวดล่าง (อ่าน 806) 20 ธ.ค. 57
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 แห่พระกุมารตามบ้าน เนินท่าข้าม (อ่าน 786) 19 ธ.ค. 57
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 แห่พระกุมารตามบ้าน เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 961) 18 ธ.ค. 57
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 แห่พระกุมารตามบ้าน เนินวัด (อ่าน 858) 17 ธ.ค. 57
วันที่ 14 ธันวาคม 2557 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อ โสภณ ลือดัง (อ่าน 1140) 15 ธ.ค. 57
วันที่ 7 ธันวาคม 2557 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 885) 08 ธ.ค. 57
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 826) 01 ธ.ค. 57
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 792) 25 พ.ย. 57
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 3/2014 (อ่าน 707) 17 พ.ย. 57
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ชีวิตกลุ่มสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ ณ พัทยา (อ่าน 909) 10 พ.ย. 57
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 พิธีมิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 656) 10 พ.ย. 57
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 พิธีมิสซาสมโภชนักบุญทั้งหลาย (อ่าน 1018) 05 พ.ย. 57
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 พิธีมิสซาปิดเดือนแม่พระ เนินวัด (อ่าน 771) 01 พ.ย. 57
วันที่ 26 ตุลาคม 2557 ฉลองศาสนนามคุณพ่อ ซีมอน เศกสม กิจมงคล (อ่าน 807) 27 ต.ค. 57
วันที่ 25 ตุลาคม 2557 พิธีมิสซาเดือนแม่พระ วัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง (อ่าน 812) 27 ต.ค. 57
วันที่ 18 ตุลาคม 2557 พิธีมิสซาเดือนแม่พระ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ เนินท่าข้าม (อ่าน 1123) 20 ต.ค. 57
วันที่ 18 ตุลาคม 2557 ต้อนรับคณะแสวงบุญจากฆราวาสเขต 1 กทม (อ่าน 776) 20 ต.ค. 57
วันที่ 18 ตุลาคม 2557 จัดอบรมสภาอภิบาลแขวงหัวไผ่ เกี่ยวกับงาน BEC (อ่าน 757) 20 ต.ค. 57
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 กลุ่มพลมารีย์ และ BEC เนินวัด สวดสายประคำที่บ้านป้าสายบัว (อ่าน 740) 20 ต.ค. 57
วันที่ 16 ตุลาคม 2557 กลุ่มพลมารีย์ และ BEC เนินวัด สวดสายประคำที่บ้านลุงโสภณ (อ่าน 782) 17 ต.ค. 57
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 กลุ่มพลมารีย์ และ BEC เนินวัด สวดสายประคำที่บ้านป้าสมบูรณ์ (อ่าน 718) 17 ต.ค. 57
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 กลุ่มพลมารีย์ และ BEC เนินวัด สวดสายประคำที่บ้านป้าเต้าเลี๊ยบ (อ่าน 738) 17 ต.ค. 57