รายนามพระสงฆ์ลูกวัดหัวไผ่
1. พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931 มีบิดาชื่อ ยอแซฟธง สมานจิต และมารดาชื่อ อันนาแก้ว สมานจิต มีพี่น้องรวมกันชายหญิง 5 คน ท่านเป็นพี่คนโต ท่านได้รับศีลล้างบาปวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931 จากพระสังฆราช ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ซึ่งเป็นพระสังฆราชองค์แรกของสังฆมณฑลจันทบุรี และต่อมาท่านก็ได้เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 3 ของสังฆมณฑลนี้   ได้รับศีลกำลังจากพระสังฆราช มารี โยเซฟ แปร์รอส

การศึกษา 
             ชั้นเตรียมถึงชั้นประถมศึกษา ป.1-2 ที่โรงเรียนนักบุญฟิลิป-ยากอบ หัวไผ่  และ       ป. 3-4 ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี สาเหตุที่เรียน ป. 3-4 ที่ศรีราชา เพราะเมื่อจบ ป.2 แล้ว  เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน โรงเรียนวัดหลายแห่งถูกปิด โรงเรียนที่หัวไผ่ก็ถูกปิดด้วย ทำให้ขาดที่เรียน อย่างไรก็ดีนับเป็นความโชคดีของเด็กคริสตังวัดพนัสนิคม หัวไผ่ แปดริ้ว และที่ชลบุรี  ที่คุณพ่อฟรีเยรีโอจาก คณะสงฆ์ซาเลเซียน ได้ชักชวนเด็กตามวัดดังกล่าวไปเรียนที่ศรีราชา รวบรวมได้ถึง 35 คน รวมทั้งตัวท่านด้วย หลังจากนั้น 2 ปี คุณพ่อฟรีเยรีโอได้ชักชวนให้เข้าบ้านเณร ได้ผู้สมัคร 4 คน และได้ผู้สมัครมาจากกรุงเทพฯ  สมทบด้วย 2 คน รวม 6 คน  นับเป็นเณรชุดแรกที่เริ่มรับใหม่ในจำนวน 6 คนนี้  ได้บวชเป็นพระสงฆ์คนเดียว คือท่าน 

เข้าบ้านเณรเล็ก
           ในปี ค.ศ. 1942 ได้มาเล่าเรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  ตั้งแต่ ม.1 - ม.3 และเมื่อจบจากโรงเรียนดาราสมุทรแล้ว ก็ไปเรียนต่อชั้น ม.4 - ม.6 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา มีเพื่อนร่วมชั้นที่ จบ ม.6 ด้วยกันคือ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู, คุณพ่อเสวียง และคุณพ่อศวง 
           ในปี ค.ศ. 1946-1952 เป็นครูสอนชั้น ม.1-2 สอนคนเดียว 2 ชั้น ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา สอนครึ่งวันและเรียนครึ่งวัน (ภาษาลาติน-ฝรั่งเศส)

ศีลบรรพชา
         เมื่อเรียนจบที่ปีนังแล้ว และทางผู้ใหญ่ก็เห็นสมควร ความเพียบพร้อมของชีวิต ที่จะเป็พระสงฆ์ พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี จึงได้บวชให้เป็นสงฆ์ ที่วัดนักบุญฟิลิป และยากอบ หัวไผ่ บ้านเกิด ในวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1959 และคติพจน์ของท่านในวันบวชนั้นก็คือ อุทิศตนเพื่อการภาวนา และบริการพระวาจา คุณพ่อเมธี วรรณชัยวงศ์  เพื่อนร่วมชั้นก็รับศีลบรรพชาด้วย ส่วนคุณพ่อสง่า จันทรสมศักดิ์ ขอบวชทีหลัง หลังจากบวชแล้ว ตำแหน่งของท่านก็คือ


เริ่มชีวิตการทำงาน

 

 

ปี ค.ศ. 1959-1963

เป็นปลัดวัดจันทบุรี  และเป็นวิญญาณารักษ์ ซิสเตอร์อารามฟาติมา คณะรักกางเขน

ปี ค.ศ. 1963-1965

เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าแฉลบ-แหลมประดู่

ปี ค.ศ. 1965-1966

ไปศึกษาพิธีกรรม  และวิชาอภิบาลที่ประเทศเบลเยี่ยม

ปี ค.ศ. 1966-1967

ศึกษาวิชาคำสอนที่ปารีส ฝรั่งเศส

ปี ค.ศ. 1967-1970

เป็นเลขานุการพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์  สงวน  สุวรรณศรี

ปี ค.ศ. 1971

ได้รับสถาปนาจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6  ให้เป็นพระสังฆราช

 

สังฆมณฑลจันทบุรี สืบแทนพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์  สงวน  สุวรรณศรี ซึ่งลาออก  และได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช วันที่ 3  ตุลาคม ค.ศ. 1971  โดย พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี


ในปี ค.ศ. 1963-1965 เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าแฉลบ  แหลมประดู่  ช่วงนั้นยังไม่มีรถยนต์ใช้ มีแต่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆ ทำจากอังกฤษ แต่ในสมัยนั้นการใช้เสื้อหล่อยังบังคับใช้อยู่ แม้จะขี่มอเตอร์ไซค์  ก็ต้องใส่เสื้อหล่อด้วย  วันหนึ่งขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไป  ชายเสื้อหล่อก็บังเอิญปลิวไปตะขบกับเฟืองรถ ผลก็คือรถหยุด เครื่องดับ ต้องตัดชายเสื้อหล่อออก และต่อมาเมื่อพระสังฆราชสงวน ย้ายมาเป็นเลขานุการพระสังฆราช สงวน ที่ศรีราชา ทุกเช้าต้องไปทำมิสซาที่วัดน้อยเซนต์ปอล ก็เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันอีก คราวนี้ผู้ขับขี่ถึงกับสลบ  ตั้งแต่นั้นต่อมา พระสังฆราชสงวน ก็เลยประกาศห้ามใส่เสื้อหล่อขี่มอเตอร์ไซค์อีกต่อไป  แม้จะมีอุบัติเหตุ แต่เราก็เห็นว่า  ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายังคงคุ้มครองผู้เลือกสรรของพระองค์ 

ยิ่งตอนที่เพิ่งซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆ  ผู้ขายก็บอกว่า  ระหว่าง รัน-อิน อย่าขับเร็ว ฉะนั้นเมื่อออกจากหัวไผ่ไประยอง  ผู้ขับขี่คิดว่าเพื่อไม่ให้เร็ว  ก็คือการขับขี่ช้าๆ โดยใช้เกียร์ 1 หรือเกียร์ 2 เท่านั้น ก็ลองคิดดูนะครับ ขี่มอเตอร์ไซค์เกียร์ 1 เกียร์ 2 จากหัวไผ่ กว่าจะถึงระยองนั้นใช้เวลาแค่ไหน เครื่อง ร้อนจัด  บางครั้งผู้ฉลาดทางธรรม ก็อาจไม่รู้เรื่องบางสิ่ง บางอย่างเกี่ยวกับเครื่องจักรกลได้ แม้เราไม่ค่อยทราบมากมายนัก  ในช่วงชีวิตสงฆ์ของพระสังฆราช  แต่คติพจน์ในวันบวชของท่านก็คือ การภาวนาและการประกาศพระวาจา  ซึ่งชี้ให้เห็นจิตตารมณ์แห่งการภาวนาในชีวิตสงฆ์  การเตรียมเทศน์สอนพระวาจาของพระเจ้าอย่างดี ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นนักเทศน์ผู้มีชื่อท่านหนึ่ง  และการที่ได้ เป็นวิญญาณารักษ์ของคณะซิสเตอร์ คณะรักกางเขน  ที่อารามฟาติมา  ในระยะที่อยู่จันทบุรี ย่อมชี้ ให้เห็นจิตตารมณ์ที่ลึกซึ้งในพระเจ้า  จนสามารถนำวิญญาณของซิสเตอร์ได้ 

เนื่องจากพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์  สงวน  สุวรรณศรี สุขภาพไม่สู้จะดีนัก  เป็นอุปสรรคต่องานหน้าที่ในตำแหน่ง ท่านจึงขอลาออกจากหน้าที่ในปี ค.ศ. 1970  ซึ่งทางสันตะสำนักก็อนุมัติ โดยมีคุณพ่อสนิท  วรศิลป์ เป็นผู้รับตำแหน่งรักษาการแทน จนกระทั่งมีการเลือกตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ ก็ได้แก่ พระสังฆราชลอเรนซ์  เทียนชัย  สมานจิต ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 40 ปีเท่านั้น  นับว่าเป็นอายุที่หนุ่มมาก สำหรับการเป็นพระสังฆราช  สารตราตั้งจากสันตะสำนัก สมัยสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ออกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ.  1971 และต่อมาพระสังฆราช สงวน คณะสงฆ์  นักบวช  ชาย-หญิง  และสัตบุรุษ ก็ได้กำหนดวันอภิเษก เป็นพระสังฆราช ที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ  หัวไผ่  ในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1971  ท่ามกลางความยินดีของพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วประเทศไทย คติประจำใจในวันบวชเป็นพระสังฆราช คือ “ขอให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน”  (Ut omnes  unum  sint)   ท่านได้พยายามใช้นโยบายแห่งการประนีประนอมควบคู่กับความรักเอาใจใส่ในการอภิบาลทั่ว สังฆมณฑล มีการสร้างวัดเพิ่มขึ้นในที่ต่างๆ ตามที่มีคริสตังอพยพไปอยู่อาศัยตามพื้นที่ ในเขต สังฆมณฑลจันทบุรี 
ท่านทำงานอย่างเป็นระบบ คล่องตัวทั้งสายงานและบุคลากร ทางด้านสัตบุรุษตามวัด ขอให้มีกรรมการวัด ต้องการการทำงานที่สนับสนุนกันเป็นกลุ่ม ทางด้านพระสงฆ์ ท่านก็เน้นการมีชีวิตภายในที่แข็งแกร่ง มีจิตใจในการทำงานที่เข้มแข็งรับผิดชอบ ต้องการการทำงานเป็นทีม ในระดับเขต และในระดับสังฆมณฑล 

4 เมษายน ค.ศ.2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงรับการลาเกษียณของพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย  สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
2.คุณพ่อ ยอห์น บอสโก ดำรง กู้ชาติ
ประวัติส่วนตัว
วัน-เดือน-ปีเกิด 23 มิถุนายน  1934
เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่
ชื่อบิดา เปาโล กำ    กู้ชาติ
ชื่อมารดา มารีอา ริ้ว    กู้ชาติ
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 17 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 8
ได้รับศีลบวชเมื่อ  22 ธันวาคม  1964 ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  พานทอง  ชลบุรี
ประวัติการทำงาน
1965-1968 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
1968-1969 ดูแลสัตบุรุษ  กบินทร์บุรี  อรัญประเทศ   สระแก้ว
1969-1975 เจ้าอาวาสวัดเซนต์ปอล  แปดริ้ว
1975-1979 เจ้าอาวาส อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
1979-1986 เจ้าอาวาส วัดอัครเทวดามีคาแอล  ปราจีนบุรี
1986-1995 เจ้าอาวาส วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา องครักษ์  นครนายก
วัดพระคริสต์ประจักษ์ บ้านเล่า เมืองนครนายก
1995-2000 เจ้าอาวาส วัดนักบุญอันตน  พนมสารคาม  ฉะเชิงเทรา
วัดแม่พระลูกประคำ  บ้านสร้าง  ปราจีนบุรี
2000-2015 เกษียณ
คณะกรรมการก่อสร้าง และที่ดินสังฆมณฑล
2015-2022 เกษียณอายุ และพักประจำศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
21 มกราคม 2022 มรณภาพ สิริอายุ 87 ปี 6 เดือน
3.คุณพ่อ สตีเฟน วัชรินทร์ สมานจิต
ประวัติส่วนตัว
วัน-เดือน-ปีเกิด 18 มกราคม  1950
เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  ชลบุรี
ชื่อบิดา เปาโล ควร    สมานจิต
ชื่อมารดา มารีอา กิมซุ้ย    สมานจิต
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 9 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 9
ที่อยู่บิดา-มารดา 82 หมู่ 2 ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 20160
ได้รับศีลบวชเมื่อ 15 กุมภาพันธ์  1975 ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ ชลบุรี
คติพจน์   "ข้าพเจ้า คือ ผู้รับใช้ของพระเจ้า และปวงประชา"
ประวัติการทำงาน
1975-1977 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  จันทบุรี
1977-1979 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโคกวัด  ปราจีนบุรี และวัดแขวงสระแก้ว
1979-1984 เจ้าอาวาสวัดแขวงสระแก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา  สังฆมณฑลจันทบุรี
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนชุมชนพัฒนา  เมืองสระแก้ว
1984-1990 เลขาธิการสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา  กรุงเทพฯ
1990-1995 เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ  พนัสนิคม  ชลบุรี
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัฒนานุศาสน์  พนัสนิคม  ชลบุรี
1995-2000 เจ้าอาวาส  อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  จันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์นอัครธรรมทูต  มะขาม  จันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดพระคริสตราชา  ปะตง  จันทบุรี
ผู้ประกอบการ สถานรับเลี้ยงเด็ก "บ้านยอแซฟพิทักษ์" เมืองจันทบุรี
2000-2005 เจ้าอาวาสวัดอารักขเทวดา  โคกวัด  ศรีมโหสถ  ปราจีนบุรี
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทวรักษ์   ศรีมโหสถ  ปราจีนบุรี
2005-2010 เจ้าอาวาสวัดพระนามเยซู  ชลบุรี
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปรีชานุศาสน์  เมืองชลบุรี
2010 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชา
4.คุณพ่อ ยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์
ประวัติส่วนตัว
วัน-เดือน-ปีเกิด 11 กุมภาพันธ์  1951
เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  ชลบุรี
ชื่อบิดา ยอแซฟ ซุ่นเฮง    พงศ์ศิริพัฒน์
ชื่อมารดา เยโนเวฟา สวิง    พงศ์ศิริพัฒน์
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 10 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
ได้รับศีลบวชเมื่อ  15 มกราคม  1977 ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  ชลบุรี
คติพจน์ "เมื่อท่านทำทุกสิ่งหมดแล้ว จงกล่าวแต่เพียงว่า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนรับใช้ธรรมดาๆ คนหนึ่งเท่านั้น"
ประวัติการทำงาน
1977-ปัจจุบัน สมัครไปช่วยงานสังฆมณฑลนครราชสีมา
1977-1979 เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ  บ้านหัน  สีคิ้ว  นครราชสีมา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา  บ้านหัน  นครราชสีมา
รับผิดชอบงานด้านเยาวชน
1979-1986 ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา
เหรัญญิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดพระคริสตเจ้ากลับคืนชีพ  ชัยภูมิ
1981-1982 เป็นผู้แทน CCTD ไปประชุมที่แอฟริกา  และยุโรป
ไปศึกษาต่อที่สถาบัน INODIP  PARIS 1 เดือน และไปดูงานที่ยุโรป
1982-1987 เหรัญญิกและเลขานุการ, ที่ปรึกษาพระสังฆราช
ผู้อำนวยการหน่วยงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค)
ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา
1984-1988 ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา
เจ้าอาวาสวัดพระคริสตเจ้ากลับคืนชีพ  ชัยภูมิ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ชัยภูมิ
1988-1990 เจ้าอาวาสวัดพระคริสตเจ้ากลับคืนชีพ  ชัยภูมิ
ผู้อำนวยการศูนย์แพร่ธรรม  ชัยภูมิ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ชัยภูมิ
1990-1993 เลขาธิการสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา (CCTD)
1994-2004 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา  โนนแก้ว  นครราชสีมา
วัดนักบุญเปโตร  โนนแฝก  นครราชสีมา
วัดนักบุญยอแซฟ  โนนงิ้ว  นครราชสีมา
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์  โนนแก้ว  นครราชสีมา
ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา
ผู้อำนวยการหน่วยงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว
เหรัญญิก  และที่ปรึกษาพระสังฆราช
2004-2010 เจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์  บุรีรัมย์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  บุรีรัมย์
ดูแลกลุ่มคริสตชนลำปลายมาศ  บุรีรัมย์
ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา
ผู้อำนวยการหน่วยงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว
เหรัญญิก  และที่ปรึกษาพระสังฆราช
2010 ธรรมทูตต่างสังฆมณฑล
5.คุณพ่อ ยอแซฟ บุญชอบ พงศ์ศิริพัฒน์
ประวัติส่วนตัว
วัน-เดือน-ปีเกิด 22 ธันวาคม  1950
เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  ชลบุรี
ชื่อบิดา มัทธิว เฮียง   พงศ์ศิริพัฒน์
ชื่อมารดา อันนา บุญชุบ    พงศ์ศิริพัฒน์
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 6 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนแรก
ที่อยู่บิดามารดา 52 หมู่ 2 ต.หนองตีนนก  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  24140
ได้รับศีลบวชเมื่อ 24 พฤศจิกายน  1979  ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  ชลบุรี
คติพจน์ "ใครพบความจริง  ก็พบแสงสว่าง"
ประวัติการทำงาน
1980 ผู้ช่วยศูนย์อพยพ  เขาฉกรรจ์  สระแก้ว
1980-1983 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยพระวิทสุทธิวงศ์  นครราชสีมา (บ้านเณรกลาง)
1983-1991 เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์  บุรีรัมย์ 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  บุรีรัมย์
1991-1994 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  จันทบุรี
วัดพระคริสตราชา  ปะตง  จันทบุรี
วัดนักบุญยวงอัครสาวก  มะขาม  จันทบุรี
วัดประจำอารามคาร์แมล  จันทบุรี
1994-1995 ศึกษาต่อประเทศเบลเยี่ยม
1995-1999 เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดา  โคกวัด  ศรีมโหสถ  ปราจีนบุรี
1999-2000 เข้าอบรมโฟโคลาเร Scuola Sacerdotale อิตาลี
2000-2005 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์  ระยอง
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ  ปากน้ำ  ระยอง
2005-2010 ช่วยงานอภิบาลวัดคาทอลิก  Mary Immaculate Parish, Moonwark, ฟิลิปปินส์
2010 ธรรมทูตต่างประเทศ
6.คุณพ่อ มอริส นภา กู้ชาติ

บาทหลวงนภา กู้ชาติ เกิดวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.1955 อายุ 58 ปี เจ้าอาวาสวัดพระผู้ไถ่เสาวภา ตั้งอยู่ เลขที่ 148 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต –นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 037-391718

เดิมเป็นสัตบุรุษวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ.1982 ณ วัดแห่งนี้

ปี ค.ศ. 1982 –ปัจจุบัน

1982-1986 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี

จิตตาธิการคณะพลศีล สังฆมณฑลจันทบุรี

1986-1990 เจ้าอาวาสวัดโคกวัด จังหวัดปราจีนบุรี

ประธานพลศีลระดับชาติ

1990-1995 เจ้าอาวาสวัดแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์  สระแก้ว

วัดพระจิตเจ้าบ้านทัพ

วัดนักบุญเบเนดิกต์  เขาฉกรรจ์

วัดนักบุญลอเรนซ์  นางาม

วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล  เขาขาด

วัดราชินีแห่งสันติภาพ  อรัญประเทศ

ผู้แทนรับใบอนุญาตโรงเรียนชุมชนพัฒนา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

1995-2000 เจ้าอาวาสวัดเซนต์ปอล จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แทนรับใบอนุญาตโรงเรียนสันติภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา

จิตตาการคณะวินเซนต์ เดอปอล สังฆมณฑลจันทบุรี

2000-2005 เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยพระสังฆราช  เรื่องที่ดินก่อสร้างของสังฆมณฑลจันทบุรี

2005-2010 เหรัญญิกของสังฆมณฑลจันทบุรี

เป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินของสังฆมณฑลจันทบุรี ดูแลหน่วยงานที่ดินและก่อสร้างของสังฆมณฑล

ประธานมูลนิธิธรรมานุเคราะห์

ประธานกรรมการบริหารเหลืองจันทบูรณ์

ประธานศูนย์สังฆมณฑลฯ

ประธานสวนท่านแจง  มะขาม  จันทบุรี

ประธานบ้านพักอบรม บ้านสแตนลามารีส บ้านเพ จังหวัดระยอง

2010 เจ้าอาวาสวัดพระผู้ไถ่  เสาสภา

ผู้แทนรับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนคริสตสงเคราะห์และโรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์

หัวหน้าแขวงปราจีนบุรี เขตการปกครองสังฆมณฑลจันทบุรี

ประธานคณะกรรมการโครงการลานบุญ ลานปัญญาฯ

ประธานคณะกรรมการโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย

7.คุณพ่อ เบเนดิกต์ ประสาน พงศ์ศิริพัฒน์
ประวัติส่วนตัว
วัน-เดือน-ปีเกิด 16 ตุลาคม  1954
เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  ชลบุรี
ชื่อบิดา มัทธิว เฮียง   พงศ์ศิริพัฒน์
ชื่อมารดา อันนา บุญชุบ    พงศ์ศิริพัฒน์
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 6 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3
ที่อยู่บิดามารดา 52 หมู่ 2 ต.หนองตีนนก  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  24140
ได้รับศีลบวชเมื่อ 8 ธันวาคม 1983  ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  จันทบุรี 
คติพจน์ "พระเจ้าทรงใช้ผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัย"
ประวัติการทำงาน
1984-1985 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยพระหฤทัย  ศรีราชา  ชลบุรี
1986-1990 อธิการสามเณราลัยพระหฤทัย  ศรีราชา  ชลบุรี
1990-1992 เหรัญญิกสังฆมณฑลจันทบุรี
1993-1995 ศึกษาต่อด้านกฎหมายพระศาสนจักรที่กรุงโรม
1995-2000 ผู้รับผิดชอบสำนักงานวินิจฉัยคดี
เจ้าอาวาสวัดมารดาพระศาสนจักร  นครนายก
เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์  บ้านเล่า  นครนายก
2000-2004 เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด  บางแสน
ผู้รับผิดชอบสำนักงานวินิจฉัยคดี
2000-2005 เหรัญญิกสังฆมณฑลฯ ครั้งที่ 2
ผู้รับผิดชอบสำนักงานวินิจฉัยคดี
2005-2010 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชา
ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชา  ชลบุรี
กรรมการการเงินและทรัพย์สินสังฆมณฑลจันทบุรี
กรรมการที่ดินและก่อสร้าง  สังฆมณฑลจันทบุรี
2010 เจ้าอาวาส/ผู้รับใบอนุญาต อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  จันทบุรี
วัดนักบุญยอห์น  อัครธรรมทูต  มะขาม
วัดพระคริสตราชา  ปะตง
วัดประจำอารามคาร์แมล
บ้านยอแซฟพิทักษ์
หัวหน้าแขวงจันทบุรี
8.คุณพ่อ ยอแซฟ สุดเจน ฝ่นเรือง
ประวัติส่วนตัว
วัน-เดือน-ปีเกิด 6 มิถุนายน  1958
เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่
ชื่อบิดา ยอแซฟ แซฟ    ฝ่นเรือง
ชื่อมารดา อักแนส ทองใบ   ฝ่นเรือง
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 9 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 8
ที่อยู่บิดามารดา 16 หมู่ 1 ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี
ได้รับศีลบวชเมื่อ 17 สิงหาคม  1985  ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  ชลบุรี
คติพจน์ "กางเขนกับมงกุฎเป็นของคู่กัน"
ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย       สายสามัญ แผนกศิลปะภาษาฝรั่งเศษ จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปี พ.ศ.๒๕๑๙
ปริญญาตรี                        สาขาปรัญญา( ศิลปสาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแสงธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ )
ปริญญาตรี                        สาขาเทววิทยา( ศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแสงธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ )
ปริญญาโท                        จิตวิทยาการแนะแนว ( การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
                                         ปี พ.ศ.๒๕๓๓ )
                                          - หลักสูตรพิเศษฝึกทักษะ MICROCOUNSELING 
                                          - หลักสูตรการเป็นผู้ให้การอบรม จากสถาบัน ATHENAEUM PONTIFICIUM
                                            REGINA  APOSTOLORUM ( กรุงโรม ประเทศอีตาลี ปี พ.ศ.๒๕๔๐ )


ประวัติการทำงาน

1985-1986 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง และผู้จัดการโรงเรียนศรีหฤทัยขลุง
เป็นสมาชิกสภาสงฆ์ สังฆมณฑลจันทบุรี (๔ สมัย) 
1986-1990 รองอธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา 
ดูแลวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางแสนและดูแล กลุ่มนิสิต คาทอลิก บางแสน
1990-1995 อธิการสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา
ที่ปรึกษาพระสังฆราช(๓ สมัย)
1995-2000 อธิการสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา (สมัยที่ 2)
2000-2005 เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี 
วัดนักบุญยอห์น  อัครธรรมทูต  มะขาม
วัดพระคริสตราชา  ปะตง
จิตตาธิการวัดประจำอารามคาร์แมล  จันทบุรี
ผู้ประกอบการ  " สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซฟพิทักษ์ "
2005-2010 เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า  ศรีราชา
รับผิดชอบหน่วยงานชีวิตสงฆ์  หน่วยงานผู้อพยพย้ายถิ่น
หน่วยงานอภิบาลผู้เดินทางทะเลและการท่องเที่ยว
2010 เจ้าอาวาส/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต วัดนักบุญยอแซฟ  พนัสนิคม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
9.คุณพ่อ ฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม
ประวัติส่วนตัว
วัน-เดือน-ปีเกิด 19 พฤศจิกายน  1954
เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ ชลบุรี
ชื่อบิดา ฟรังซิส สง่า    พรงาม
ชื่อมารดา เยโนเวฟา แฉล้ม    พรงาม
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 6 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนแรก
ที่อยู่บิดามารดา 113/3 หมู่ 1 ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี
ได้รับศีลบวชเมื่อ 13 กันยายน  1986  ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ ชลบุรี
คติพจน์ "อยู่เพื่อพระคริสต์  ชีวิตถวายพระองค์"
ประวัติการทำงาน
1986-1988 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชา  ชลบุรี
1988-1990 ศึกษาอบรมที่ฟิลิปปินส์
1990-1994 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์  นครราชสีมา
1994-1996 ศึกษาวิชา Spirituality ที่ St. Thomas Aquinas University Rome
1996-2007 ผู้ให้การอบรมเณรสามเณราลัย  แสงธรรม  สามพราน  นครปฐม
เหรัญญิกสถาบันแสงธรรม
ผู้รับผิดชอบเณร Pastoral Year ฝ่ายบ้านเณร
กรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและอาคารสถานที่ (วิทยาลัยแสงธรรม)
ผู้รับผิดชอบสามเณรใหญ่ สามเณรกลาง สังฆมณฑลจันทบุรี
2007-ปัจจุบัน อธิการสามเณราลัยแสงธรรม
ผู้รับผิดชอบเณร Pastoral Year ฝ่ายบ้านเณร
กรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม
ผู้รับผิดชอบสามเณรใหญ่ สามเณรกลาง สังฆมณฑลจันทบุรี
ผู้อำนวยการแผนกสามเณราลัย และกระแสเรียก สภาพระสังฆราชฯ
10.คุณพ่อ ยอแซฟ วิศิษฏิ์ วิเศษเธียรกุล
ประวัติส่วนตัว
วัน-เดือน-ปีเกิด 1 มีนาคม 1961
เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  ชลบุรี
ชื่อบิดา เปาโล วิเชียร    วิเศษเธียรกุล
ชื่อมารดา ยูลีอานา ชำเรือง    วิเศษเธียรกุล
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 4 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
ที่อยู่บิดามารดา Smile Mart 70/1 หมู่ 7 ต.ท่าข้าม  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140
ได้รับศีลบวชเมื่อ  7 พฤษภาคม  1988 ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  ชลบุรี
คติพจน์ "เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน"
ประวัติการทำงาน
1988-1990 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักโคเออร์ อรัญประเทศ สระแก้ว
1990-1995 เลขานุการพระสังฆราช
1991-1995 ผู้อำนวยการหน่วยงานคำสอนแพร่ธรรม
1992-1995 เหรัญญิกสังฆมณฑลจันทบุรี
1995-2000 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชา
2000-2005 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปัญจทรัพย์  ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เจ้าอาวาสวัดน้อยครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ปัญจทรัพย์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
2005-2010 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี กรุงเทพฯ
2010 เจ้าอาวาส/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว
วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ
โรงเรียนชุมชนพัฒนา
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
หัวหน้าแขวงสระแก้ว
11.คุณพ่อ เปโตร อนุสรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์
ประวัติส่วนตัว
วัน-เดือน-ปีเกิด 1 มกราคม 1976
เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  ชลบุรี
ชื่อบิดา ยอแซฟ สมศักดิ์    พงศ์ศิริพัฒน์
ชื่อมารดา เทเรซา สาคร    พงศ์ศิริพัฒน์
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนแรก
ที่อยู่บิดามารดา 51/1 หมู่ 2 ต.หนองตีนนก  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  24160
ได้รับศีลบวชเมื่อ 7 พฤษภาคม  2005 ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  ชลบุรี
คติพจน์ "ข้าพเจ้าพร้อมผจญทุกสิ่ง โดยมีพระองค์เป็นผู้เสริมกำลังข้าพเจ้า" (ฟป 4:13)
ประวัติการทำงาน
2004-2005 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี
จิตตาธิการคณะพลศีลของสังฆมณฑลจันทบุรี
2005-2010 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา องครักษ์  นครนายก
วัดพระคริสตประจักษ์  บ้านเล่า  นครนายก
จิตตาธิการคณะพลศีลสังฆมณฑลจันทบุรี
2010 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  สระแก้ว
วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ
โรงเรียนชุมชนพัฒนา
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพลศีล
12.คุณพ่อ เปาโล พูนพงษ์ คูนา
ประวัติส่วนตัว
วัน-เดือน-ปีเกิด 24 กรกฎาคม 1979
เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่  ชลบุรี
ชื่อบิดา เปาโล ชัยอำนวย    คูนา
ชื่อมารดา มารีอา สุนีย์    คูนา
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 5 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
ที่อยู่บิดามารดา 32/1 หมู่ 2 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ได้รับศีลบวชเมื่อ 3 พฤษภาคม 2008 ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ ชลบุรี
คติพจน์  "พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้ารักพระองค์" (ยน.20:15)
ประวัติการทำงาน
2008-2010 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  จันทบุรี
วัดประจำอารามคาร์แมล จันทบุรี
วัดนักบุญยอห์น อัครธรรมทูต มะขาม จันทบุรี
วัดพระคริสตราชา ปะตง จันทบุรี
บ้านยอแซฟพิทักษ์
13.คุณพ่อ ยอห์น วัชรพล กู้ชาติ

ประวัติ คุณพ่อ ยอห์น  วัชรพล    กู้ชาติ

วัน เดือน ปีเกิด  22 กุมภาพันธ์ 2526/1983

สัตบุรุษวัด วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่

ภูมิลำเนา  42 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 20160

บิดา        เมารีซีโอ ดำริ    กู้ชาติ (เสียชีวิตแล้ว)

มารดา        มารีอา สมศรี    แซ่แต้ (เสียชีวิตแล้ว)

ประวัติการศึกษา

ระดับการประถมศึกษา  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ หัวไผ่

ระดับมัธยมศึกษา    โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

ระดับอุดมศึกษา    วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม

คุณพ่อผู้ส่งเข้าบ้านเณร  คุณพ่อ ลูกา บรรจง    พานุพันธ์

รับการอบรมบ้านเณรเล็ก  ปี ค.ศ.1995-2004 สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา

        ปี ค.ศ.1995-2000 คุณพ่อ ยอแซฟ สุดเจน    ฝ่นเรือง เป็นอธิการ

        ปี ค.ศ.2000-2004 คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ ชาติชาย    เวฬุรัตนกุล  เป็นอธิการ

รับการอบรมบ้านเณรกลาง  ปี ค.ศ.2004-2005 สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา  

คุณพ่อ กาสิมีร์ ประสาท    ใหม่เพียรวงศ์ เป็นอธิการ

รับการอบรมสามเณรใหญ่  ปี ค.ศ.2005-2013 สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม

        ปี ค.ศ.2005-2007 คุณพ่อ เปาโล สมพร    อุปพงศ์ เป็นอธิการ

        ปี ค.ศ.2007-2013 คุณพ่อ ฟิลิป อดิศักดิ์    พรงาม เป็นอธิการ

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ 

        14 สิงหาคม 2010 ณ สามเณราลัยแสงธรรม  นครปฐม

        โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์    โกวิทวาณิช

 รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม          

13 สิงหาคม 2011 ณ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม

                                          โดย พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา    กฤษเจริญ

รับการบวชเป็นสังฆานุกร                 

11 สิงหาคม 2012 ณ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม

          โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์    จรัสศรี

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์    17 สิงหาคม 2013  ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

          โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์    จรัสศรี

คติพจน์  เพราะความรักของพระคริสตเจ้าพลักดันเรา(2 คร.5:14)  (Caritas Christi urget nos)

14.คุณพ่อ ยอห์น ยศธร ทองเหลือง

คุณพ่อ ยอห์น  ยศธร   ทองเหลือง

วัน เดือน ปีเกิด 19 สิงหาคม  ค.ศ. 1985/พ.ศ.2528

สัตบุรุษวัด วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่

ภูมิลำเนา 10/1  หมู่  1  ตำบลโคกขี้หนอน  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 20160

บิดา        ยอแซฟ พรศักดิ์  ทองเหลือง 

มารดา      เปาลา ชุมพิต  ทองเหลือง

ประวัติการศึกษา

ระดับการประถมศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์ หัวไผ่

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

คุณพ่อผู้ส่งเข้าบ้านเณร  คุณพ่อ ลูกา บรรจง    พานุพันธ์

รับการอบรมบ้านเณรเล็ก  สามเณราลัยพระหฤทัย  ศรีราชา

              คุณพ่อ ยอแซฟ สุดเจน   ฝ่นเรือง   เป็นอธิการ

        คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ ชาติชาย   เวฬุรัตนกูล   เป็นอธิการ

              คุณพ่อ เปาโล ประวิช   หอมวิไลย   เป็นอธิการ

รับการอบรมบ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา

        คุณพ่อ กาสิมีร์ ประสาท    ใหม่เพียรวงศ์   เป็นอธิการ

รับการอบรมสามเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม

        คุณพ่อ เปาโล สมพร    อุปพงศ์   เป็นอธิการ

        คุณพ่อ ฟิลิป อดิศักดิ์    พรงาม   เป็นอธิการ

ระดับปริญญาตรี     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

        คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัด นครปฐม

ระดับปริญญาโท     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทววิทยาจริยธรรม

        คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัด นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ.2012  โดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี

ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.2013  โดยอัครสังฆราช จำเนียร   สันติสุขนิรันดร์ 

ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม

ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.2014 โดยพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย   ธาตุวิสัย

ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  วันที่  13  มิถุนายน ค.ศ.2015  โดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี 

ที่สามเณราลัยพระหฤทัย  ศรีราชา

คติพจน์   ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า (ฟิลิปปี 4 : 13)

15. คุณพ่อ เปโตร อานุภาพ วงษ์แก้ว

คุณพ่อ เปโตร อานุภาพ   วงษ์แก้ว

สัตบุรุษ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี
เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2529 (ค.ศ.1986) 
เป็นบุตรของ ยอแซฟ  บุญสม วงษ์แก้ว  และ มาร์ธา อารีย์ วงษ์แก้ว

การศึกษา 
 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี
 ระดับมัธยมศึกษา    โรงเรียนดาราสมุทร  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
 ระดับอุดมศึกษา     ปริญญาตรี วิทยาลัยแสงธรรม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
                             ปริญญาโท วิทยาลัยแสงธรรม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์  วันที่   20 กรกฎาคม ค.ศ.2013   

โดย  พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ 

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม  วันที่   9 สิงหาคม ค.ศ.2014   

โดย  พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร  วันที่   2 กุมพาพันธ์ ค.ศ.2016   

โดย  พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  วันที่   27 สิงหาคม ค.ศ.2016   

โดย  พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี

หลังจากได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว คุณพ่อจะเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ จันทบุรี