เด็กค่ายคำสอน
วันที่ 27 เมษายน 2559 พาเด็กเรียนคำสอนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (อ่าน 787) 01 พ.ค. 59
วันที่ 22 เมษายน 2559 ฟื้นฟูจิตใจเด็กเรียนคำสอนแขวงหัวไผ่ (อ่าน 660) 01 พ.ค. 59
ิเด็กค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2559 (อ่าน 664) 01 พ.ค. 59
เด็กค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2557 (อ่าน 920) 18 มิ.ย. 57
เด็กค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2556 (อ่าน 1007) 08 มี.ค. 57