กิจกรรม ปี 2564 (2021)
วันที่ 24 ธันวาคม 2021 มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ และการแสดงละครเพลงคริสต์มาส เดอะมิวสิคัล (อ่าน 289) 28 ธ.ค. 64
วันที่ 1 ธันวาคม 2021 เปิดสวนไฟคริสต์มาส (อ่าน 317) 02 ธ.ค. 64
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2021 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ (อ่าน 287) 26 พ.ย. 64
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2021 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 267) 26 พ.ย. 64
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2021 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 281) 15 พ.ย. 64
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2021 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 286) 08 พ.ย. 64
วันที่ 1 ตุลาคม 2021 วันระลึกถึงพระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิดสว่าง และคุณพ่อมาธือแรง ฟรังซัว มารี เกโก (อ่าน 302) 02 ต.ค. 64
วันที่ 11 กันยายน 2021 ฉลองเทิดทูนกางเขน (อ่าน 296) 12 ก.ย. 64
วันที่ 4 กันยายน 2021 พิธีฉลองครบรอบ 100 ปี คณะพลมารีย์สังฆมณฑลจันทบุรี (ออนไลน์) (อ่าน 309) 04 ก.ย. 64
วันที่ 3 กันยายน 2021 เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ติดตามโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย (อ่าน 303) 04 ก.ย. 64
วันที่ 17 สิงหาคม 2021 เริ่มโครงการตู้ปันสุขเพื่อชาวชุมชนวัดหัวไผ่ (อ่าน 271) 18 ส.ค. 64
วันที่ 11 สิงหาคม 2021 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี แนะนำข้าราชการใหม่ (อ่าน 288) 15 ส.ค. 64
วันที่ 23 กรกฎาคม 2021 โครงการศาสนิกชนร่วมใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 263) 15 ส.ค. 64
วันที่ 9-10 เมษายน 2564 เสกสุสานวัดหัวไผ่ (อ่าน 544) 11 เม.ย. 64
วันที่ 3 เมษายน 2564 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 319) 04 เม.ย. 64
วันที่ 2 เมษายน 2564 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 326) 04 เม.ย. 64
วันที่ 1 เมษายน 2564 วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 276) 04 เม.ย. 64
วันที่ 28 มีนาคม 2564 อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) (อ่าน 317) 04 เม.ย. 64
วันที่ 27 มีนาคม 2564 ฉลองวัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 316) 02 เม.ย. 64
วันที่ 20 มีนาคม 2564 ฉลองวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม (อ่าน 328) 23 มี.ค. 64
วันที่ 13 มีนาคม 2564 ฉลองวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด (อ่าน 296) 14 มี.ค. 64
วันที่ 7 มีนาคม 2564 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 2 (อ่าน 281) 12 มี.ค. 64
วันที่ 1 มกราคม 2564 พิธีมิสซาต้อนรับปีใหม่ (มิสซาออนไลน์) (อ่าน 342) 02 ม.ค. 64