กิจกรรม ปี 2564 (2021)
วันที่ 3 กันยายน 2021 เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ติดตามโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย
เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นำโดยนายภัทราวุฑ ตะวันวงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางสาวขนิษฐ วงศ์แวว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  ติดตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ และทางวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้นำน้ำขวด จำนวน ๒ แพ็ค มาใส่ตู้ปันสุขด้วย
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2564,10:59   อ่าน 167 ครั้ง