ภาพกิจกรรม ปี 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 พิธีรื้อฟื้นศีลสมรส ครบรอบ 25 ปี ชีวิตสมรส (อ่าน 349) 06 ม.ค. 63
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 งานเลี้ยงแทนคำขอบคุณ (thank you party) (อ่าน 249) 03 ม.ค. 63
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วันคริสต์มาส (อ่าน 230) 03 ม.ค. 63
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร อบต.ท่าข้าม (อ่าน 239) 02 ม.ค. 63
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร บ้านเนินถาวร และบ้านท่าไฟไหม้ (อ่าน 220) 02 ม.ค. 63
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร เนินกลม และพานทอง (อ่าน 207) 02 ม.ค. 63
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร อบต.หนองตีนนก (อ่าน 218) 27 ธ.ค. 62
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 226) 27 ธ.ค. 62
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร เนินท่าข้าม (อ่าน 216) 27 ธ.ค. 62
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร เนินชวดล่าง (อ่าน 218) 18 ธ.ค. 62
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร เนินวัด (อ่าน 223) 17 ธ.ค. 62
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ (วาระพิเศษ) (อ่าน 246) 11 ธ.ค. 62
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 218) 11 ธ.ค. 62
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เปิดไฟคริสต์มาส (อ่าน 244) 07 ธ.ค. 62
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 255) 13 พ.ย. 62
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ เนินท่าข้าม (อ่าน 253) 02 พ.ย. 62
วันที่ 19 ตุลาคม 2562 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม (อ่าน 242) 24 ต.ค. 62
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพัง (อ่าน 291) 12 ต.ค. 62
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 วันระลึกถึงคุณพ่อมาธือแรง ฟรังซัว มารีเกโก และพระสังฆราช ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง (อ่าน 276) 04 ต.ค. 62
วันที่ 28 กันยายน 2562 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด (อ่าน 269) 30 ก.ย. 62
วันที่ 22 กันยายน 2562 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 2 (อ่าน 237) 30 ก.ย. 62
วันที่ 11 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 241) 20 ส.ค. 62
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 สภาอภิบาลวัดเซนต์ฟรังซิส เซเวียร์ สามเสน มาแสวงบุญ (อ่าน 262) 20 ส.ค. 62
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (อ่าน 256) 31 ก.ค. 62
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง มาแสวงบุญ (อ่าน 512) 20 ก.ค. 62
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 1 (อ่าน 546) 03 ก.ค. 62
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ฉลองศาสนนาม คุณพ่อ เปโตร อิทธิพล หางสลัด (อ่าน 256) 03 ก.ค. 62
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 แห่เทิดเกียรติศีลมหาสนิท โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (อ่าน 235) 03 ก.ค. 62
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ฟื้นฟูจิตใจคูร์ซิลโลแขวงหัวไผ่ (อ่าน 268) 03 ก.ค. 62
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (อ่าน 470) 13 พ.ค. 62