วินเซน เดอ ปอล
วันที่ 29 มีนาคม 2557 ฟื้นฟูจิตใจคณะวิน เซน เดอ ปอล 6 สังฆมณฑล (อ่าน 863) 04 เม.ย. 57
วินเซน เดอ ปอล (อ่าน 1375) 19 ก.พ. 57