ทำเนียบพระสงฆ์
คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์
เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประชาสงเคราะห์
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล   หางสลัด
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่
ผู้จัดการโรงเรียนประชาสงเคราะห์
คุณพ่อพรังซิสเซเวียร์ อานนท์   ตันชัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่