ภาพกิจกรรมปี 2560
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สวดภาวนาข้ามปี (อ่าน 343) 05 ม.ค. 61
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และโอกาส 25,50 ปี ชีวิตสมรส (อ่าน 386) 05 ม.ค. 61
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 งานเลี้ยงแทนคำขอบคุณ (Thank You Party) (อ่าน 400) 30 ธ.ค. 60
วันที่ 24 ธันวาคม 2560 งานสมโภชพระคริสตสมภพ (อ่าน 403) 28 ธ.ค. 60
วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ละครเพลงคริสต์มาส เดอมิวสิคัล (Christmas the Musical) (อ่าน 532) 26 ธ.ค. 60
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 แห่พระกุมารอวยพร อบต.ท่าข้าม และ อบต.หนองตีนนก (อ่าน 401) 22 ธ.ค. 60
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินกลม (อ่าน 423) 22 ธ.ค. 60
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินชวดล่าง (อ่าน 358) 22 ธ.ค. 60
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 384) 21 ธ.ค. 60
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินท่าข้าม (อ่าน 348) 20 ธ.ค. 60
วันที่ 17 ธันวาคม 2560 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน ชุมชนบ้านท่าไฟไหม้ (อ่าน 383) 18 ธ.ค. 60
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 แห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน เนินวัด (อ่าน 441) 14 ธ.ค. 60
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ฉลองศาสนนาม แด่คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สมภพ แซ่โก (อ่าน 493) 08 ธ.ค. 60
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 การแข่งกีฬาฟุตซอลคริสต์มาส คัพ ครั้งที่ 1 (อ่าน 421) 01 ธ.ค. 60
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 364) 27 พ.ย. 60
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 2 (อ่าน 372) 23 พ.ย. 60
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 348) 23 พ.ย. 60
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 พิธีต้อนรับผู้เตรียมตัวเข้าเป็นคริสตชนตามจารีตของพระศาสนจักรคาทอลิก (อ่าน 491) 14 พ.ย. 60
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 340) 14 พ.ย. 60
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 343) 10 พ.ย. 60
วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ประชุมกรรมการบริหารสภาอภิบาลวัด แขวงหัวไผ่ ครั้งที่ 2-2017 (อ่าน 440) 31 ต.ค. 60
วันที่ 29 ตุลาคม 2560 มิสซาโอกาสฉลอง 25,50 ปี ชีวิตสงฆ์ (อ่าน 407) 31 ต.ค. 60
วันที่ 28 ตุลาคม 2560 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม (อ่าน 528) 31 ต.ค. 60
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพั (อ่าน 474) 25 ต.ค. 60
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง (อ่าน 432) 14 ต.ค. 60
วันที่ 8 ตุลาคม 2560 มิสซาแรกคุณพ่อ เปโตร อิทธิพล หางสลัด และคุณพ่อ ยอแซฟ ประธาน ตันเจริญ (อ่าน 1095) 09 ต.ค. 60
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน เนินท่าข้าม (อ่าน 506) 09 ต.ค. 60
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 วันรู้คุณแผ่นดิน (อ่าน 479) 05 ต.ค. 60
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ไปร่วมมิสซาแรกคุณพ่อ เปโตร อิทธิพล หางสลัด ที่วัด น.เบเนดิกต์ เขาขาด (อ่าน 651) 05 ต.ค. 60
วันที่ 30 กันยายน 2560 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด (อ่าน 452) 05 ต.ค. 60