ภาพกิจกรรมปี 2560
วันที่ 8 กันยายน 2560 มิสซาฉลองแม่พระบังเกิด (อ่าน 320) 11 ก.ย. 60
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญครั้งที่ 1 (อ่าน 274) 29 ส.ค. 60
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เด็กนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์แอนโทนี มาฟื้นฟูจิตใจ (อ่าน 516) 25 ส.ค. 60
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 (อ่าน 299) 16 ส.ค. 60
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 (อ่าน 283) 12 ส.ค. 60
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 269) 02 ส.ค. 60
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 242) 29 ก.ค. 60
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ประชุมกรรมการบริหารสภาอภิบาลวัด แขวงหัวไผ่ ครั้งที่ 1-2560 (อ่าน 248) 26 ก.ค. 60
วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ฉลองศาสนนาม แด่คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิเชียร ฉันทพิริยกุล (อ่าน 493) 29 มิ.ย. 60
วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 สัมมนาและชีวิตกลุ่มสภาอภิบาลวัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ (อ่าน 305) 29 มิ.ย. 60
วันที่ 18 มิถุนายน 2560 แห่เทิดเกียรติศีลมหาสนิท (อ่าน 277) 27 มิ.ย. 60
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 พิธีโปรดศีลกำลังแขวงหัวไผ่ ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม (อ่าน 649) 13 มิ.ย. 60
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เข้าเงียบเด็กรับศีลกำลังแขวงหัวไผ่ ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม (อ่าน 433) 13 มิ.ย. 60
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 พิธีปลงศพ เปาโล ชัยอำนวย คูนา บิดาของคุณพ่อพูนพงษ์ คูนา (อ่าน 587) 17 พ.ค. 60
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 พิธีบูชาขอบพระคุณ อำลาคุณพ่อโสภณ ลือดัง (อ่าน 568) 10 พ.ค. 60
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ฉลองวัดหัวไผ่ (อ่าน 488) 10 พ.ค. 60
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เคลื่อนย้ายพระสังฆราช ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ไปยังอนุสาวรีย์ (อ่าน 477) 09 พ.ค. 60
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 มิสซาตรีวารฉลองวัด คืนที่ 3 (อ่าน 319) 09 พ.ค. 60
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 มิสซาตรีวารฉลองวัด คืนที่ 2 (อ่าน 283) 07 พ.ค. 60
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 มิสซาตรีวารฉลองวัด คืนที่ 1 (อ่าน 343) 07 พ.ค. 60
วันที่ 30 เมษายน 2560 พิธีตอกหมุดฐานอนุสาวรีย์พระสังฆราช ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง (อ่าน 417) 07 พ.ค. 60
วันที่ 29 เมษายน 2559 ฉลองวัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 306) 07 พ.ค. 60
วันที่ 23 เมษายน 2560 ฉลองพระเมตตา (อ่าน 253) 07 พ.ค. 60
วันที่ 22 เมษายน 2560 ฉลองวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด (อ่าน 239) 05 พ.ค. 60
วันที่ 16 เมษายน 2560 งานประเพณีสงกรานต์ และงานนมัสการหลวงพ่อแสง ครั้งที่ 13 (อ่าน 373) 19 เม.ย. 60
วันที่ 15 เมษายน 2560 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 363) 19 เม.ย. 60
วันที่ 14 เมษายน 2560 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 355) 19 เม.ย. 60
วันที่ 13 เมษายน 2560 วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 254) 19 เม.ย. 60
วันที่ 8 เมษายน 2560 ฉลองวัดน้อยแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน เนินท่าข้าม (อ่าน 321) 11 เม.ย. 60
วันที่ 26 มีนาคม 2560 ประชุมสภาอภิบาลฝ่ายบริหาร (อ่าน 264) 06 เม.ย. 60