ภาพกิจกรรมปี 2560
วันที่ 25 มีนาคม 2560 ฉลองวัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง (อ่าน 499) 06 เม.ย. 60
วันที่ 18 มีนาคม 2560 ฉลองวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม (อ่าน 384) 21 มี.ค. 60
วันที่ 4 มีนาคม 2560 เสกสุสานวัดหัวไผ่ (อ่าน 750) 08 มี.ค. 60
วันที่ 3 มีนาคม 2560 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 307) 08 มี.ค. 60
วันที่ 2 มีนาคม 2560 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 301) 07 มี.ค. 60
วันที่ 1 มีนาคม 2560 มิสซาผู้ล่วงลับที่สุสาน (วันพุธรับเถ้า) (อ่าน 417) 07 มี.ค. 60
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 4 (อ่าน 282) 15 ก.พ. 60
วันที่ 28 มกราคม 2560 มิสซาฉลองวันตรุษจีน (อ่าน 375) 03 ก.พ. 60
วันที่ 8 มกราคม 2560 ไปร่วมงานโภชนาการ สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 9 (อ่าน 369) 10 ม.ค. 60
วันที่ 1 มกราคม 2560 มิสซาต้อนรับปีใหม่ และฉลองครบรอบ 25 ปี และ 50 ปี ชีวิตสมรส (อ่าน 366) 04 ม.ค. 60