ภาพกิจกรรม ปี 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พิธีมิสซาส่งท้ายปีเก่า (มิสซาออนไลน์) (อ่าน 220) 02 ม.ค. 64
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (มิสซาออนไลน์) (อ่าน 240) 25 ธ.ค. 63
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (มิสซาออนไลน์) (อ่าน 243) 25 ธ.ค. 63
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2563 บรรยากาศแห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน และ อบต. (อ่าน 244) 25 ธ.ค. 63
วันที่ 10-16 ธันวาคม 2563 บรรยากาศแห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน (อ่าน 238) 24 ธ.ค. 63
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดไฟคริสตมาส 2020 (อ่าน 270) 02 ธ.ค. 63
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 248) 02 ธ.ค. 63
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 267) 22 พ.ย. 63
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 258) 15 พ.ย. 63
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 233) 15 พ.ย. 63
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 2 (อ่าน 256) 15 พ.ย. 63
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 มิสซาแรก คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์ ตันชัย (อ่าน 420) 28 ต.ค. 63
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 มิสซาเดือนแม่พระ วัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม (อ่าน 257) 26 ต.ค. 63
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 มิสซาเดือนแม่พระ วัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง (อ่าน 355) 14 ต.ค. 63
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 มิสซาเดือนแม่พระ วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 315) 12 ต.ค. 63
วันที่ 3 ตุลาคม 2563 มิสซาเดือนแม่พระ วัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด (อ่าน 260) 06 ต.ค. 63
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 วันระลึกถึงพระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิดสว่าง และคุณพ่อมาธือแรง ฟรังซัว มารี เกโก (อ่าน 351) 02 ต.ค. 63
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 พิธีเสกระฆังใบใหม่ (อ่าน 306) 19 ส.ค. 63
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ย้ายระฆังใบเก่า (อีก 2 ใบ) มาเก็บบริเวณบ้านพักพระสงฆ์ (อ่าน 262) 29 ก.ค. 63
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 265) 29 ก.ค. 63
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ย้ายระฆังใบเก่า (ใบใหญ่) มาเก็บบริเวณบ้านพักพระสงฆ์ (อ่าน 306) 23 ก.ค. 63
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 1 (อ่าน 305) 21 ก.ค. 63
จากใจเจ้าอาวาสวัดหัวไผ่ ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี) (อ่าน 294) 15 เม.ย. 63
วันที่ 12 เมษายน 2563 สมโภชปัสกา (อ่าน 257) 15 เม.ย. 63
วันที่ 11 เมษายน 2563 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (เสกน้ำ เสกไฟ) (อ่าน 312) 15 เม.ย. 63
วันที่ 10 เมษายน 2563 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 263) 15 เม.ย. 63
วันที่ 9 เมษายน 2563 วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 305) 15 เม.ย. 63
วันที่ 5 เมษายน 2563 อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) (อ่าน 241) 11 เม.ย. 63
วันที่ 15 มีนาคม 2563 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 4 (อ่าน 284) 15 มี.ค. 63
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มิสซาเสกสุสาน (อ่าน 398) 29 ก.พ. 63