ภาพกิจกรรม ปี 2563
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ย้ายระฆังใบเก่า (ใบใหญ่) มาเก็บบริเวณบ้านพักพระสงฆ์
ระฆังใบใหญ่ของวัดหัวไผ่ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1894 ที่ประเทศอิตาลี (จากวันนั้นถึงวันนี้ ระฆังวัดหัวไผ่มีอายุ 126 ปี)
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,16:38   อ่าน 180 ครั้ง