ภาพกิจกรรม ปี 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มิสซาระลึกถึงบรรพบุรุษที่สุสาน (อ่าน 139) 28 ก.พ. 63
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มิสซาระลึกถึงบรรพบุรุษที่สุสาน (พุธรับเถ้า) (อ่าน 176) 26 ก.พ. 63
วันที่ 26 มกราคม 2563 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 3 (อ่าน 145) 04 ก.พ. 63
วันที่ 5 มกราคม 2563 ไปร่วมงานโภชนาการสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 12 (อ่าน 171) 06 ม.ค. 63