ภาพกิจกรรมปี 2560
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 พิธีต้อนรับผู้เตรียมตัวเข้าเป็นคริสตชนตามจารีตของพระศาสนจักรคาทอลิก
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2560,10:21   อ่าน 370 ครั้ง