ภาพกิจกรรม ปี 2562
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตรีวารฉลองวัด คืนที่ 3 (อ่าน 127) 13 พ.ค. 62
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ตรีวารฉลองวัด คืนที่ 2 (อ่าน 128) 13 พ.ค. 62
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ตรีวารฉลองวัด คืนที่ 1 (อ่าน 117) 13 พ.ค. 62
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ฉลองวัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 147) 13 พ.ค. 62
วันที่ 27 เมษายน 2562 ฉลองวัดน้อยแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน เนินท่าข้าม (ย้อนหลัง) (อ่าน 98) 13 พ.ค. 62
วันที่ 28 เมษายน 2562 ฉลองพระเมตตา (อ่าน 122) 29 เม.ย. 62
วันที่ 20 เมษายน 2562 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 109) 29 เม.ย. 62
วันที่ 19 เมษายน 2562 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 156) 20 เม.ย. 62
วันที่ 18 เมษายน 2562 วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 128) 20 เม.ย. 62
วันที่ 14 เมษายน 2562 อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) (อ่าน 177) 15 เม.ย. 62
วันที่ 13 เมษายน 2562 ฉลองวัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง (อ่าน 138) 15 เม.ย. 62
วันที่ 6 เมษายน 2562 ฉลองวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด (อ่าน 125) 15 เม.ย. 62
วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 4 (อ่าน 131) 03 เม.ย. 62
วันที่ 16 มีนาคม 2562 ฉลองวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม (อ่าน 166) 18 มี.ค. 62
วันที่ 9 มีนาคม 2562 เสกสุสานวัดหัวไผ่ (อ่าน 141) 14 มี.ค. 62
วันที่ 8 มีนาคม 2562 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 111) 14 มี.ค. 62
วันที่ 7 มีนาคม 2562 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 125) 14 มี.ค. 62
วันที่ 6 มีนาคม 2562 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (พุธรับเถ้า) (อ่าน 135) 07 มี.ค. 62
2019-2-17 มิสซาแรกของคุณพ่อ ยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ ที่วัดหัวไผ่ (อ่าน 220) 20 ก.พ. 62
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีสมรสหมู่ 18 คู่ (อ่าน 128) 20 ก.พ. 62
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 มิสซาวันตรุษจีน (อ่าน 146) 13 ก.พ. 62
วันที่ 27 มกราคม 2562 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 3 (อ่าน 134) 30 ม.ค. 62
วันที่ 1 มกราคม 2562 มิสซาต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 143) 03 ม.ค. 62