กิจกรรม ปี 2564 (2021)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2021 โครงการศาสนิกชนร่วมใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
โครงการศาสนิกชนร่วมใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค
มีนายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางศุภาวี  บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายสามารถ  เที่ยงพูนวงศ์ อดีตวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี  พร้อมผู้ติดตาม มาร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับคุณพ่อทรงวุฒิ  วงษ์สิริโรจน์ เจ้าอาวาส เพื่อนำไปมอบต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้พิจารณาไว้แล้ว
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,08:37   อ่าน 137 ครั้ง