สารวัดฉบับย้อนหลัง (สมัย คพ.ทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์)
สมโภชพระจิตเจ้า อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 776.6 KB
สมโภชพระตรีเอกภาพ อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 623.94 KB
สมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631.44 KB
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 678.36 KB
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 636.43 KB
สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.68 KB
สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 626.24 KB
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 654.28 KB
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 636.3 KB
สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 654.11 KB
สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 629.72 KB
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 632.57 KB
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 777.66 KB
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 622.13 KB
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 603.19 KB
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 777.62 KB
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 640.7 KB
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 693.38 KB
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 670.15 KB
สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 606.03 KB
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 685.69 KB
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 723.27 KB
สมโภชนักบุญทั้งหลาย อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 646.97 KB
สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 695.71 KB
สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 637.09 KB
สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 619.52 KB
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 632.3 KB
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.79 KB
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 654.35 KB
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 648.37 KB
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 604.99 KB
สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 617.79 KB
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 609.5 KB
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 619.14 KB
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 677.41 KB
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 667.09 KB
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 627.83 KB
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 675.42 KB
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 677.51 KB
อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 604.01 KB
สมโภชปัสกา อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 622.67 KB
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 813.74 KB
สมโภชนักบุญทั้งหลาย อาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.03 KB
สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 681.22 KB
สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 707.74 KB
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 680.89 KB
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 689.95 KB
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 722.22 KB
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 660.08 KB
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า อาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 765.4 KB
สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ อาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 776.82 KB
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง อาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.98 KB
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 747.81 KB
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 774.35 KB
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 636.65 KB
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 695.5 KB
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 692.57 KB
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 683.83 KB
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 726.38 KB
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 661.36 KB
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 680.71 KB
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 708.87 KB
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 679.85 KB
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 611.75 KB
อาทิตย์พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า (แห่ใบลาน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 725.69 KB
สมโภชปัสกา (พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ) อาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 758.51 KB
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา) อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 760.72 KB
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 736.34 KB
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 679.75 KB
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 679.75 KB
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 687.94 KB
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 700.34 KB
สมโภชพระจิตเจ้า อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 706.46 KB
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 718.3 KB
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 650.01 KB
สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 691.62 KB
สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 726.71 KB
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 705.4 KB
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 713.31 KB
สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 772.21 KB
สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 689.68 KB
สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 742.8 KB
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 680.02 KB
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 706.53 KB
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 719.13 KB
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 741.21 KB
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 751.11 KB
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 729.21 KB
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 747.77 KB
สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 705.84 KB
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 695.74 KB
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 702.45 KB
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 735.75 KB
สมโภชนักบุญทั้งหลาย อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 697.96 KB
สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.72 KB
สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 686.11 KB
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 757.06 KB
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 698.45 KB
สัปดาห์ที่่3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 718.51 KB
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 691.45 KB
สมโภชพระคริสตสมภพ อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2022
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 752.71 KB
สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า อาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 680.07 KB
สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.95 KB
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 669.39 KB
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 682.57 KB
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 670.68 KB
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 716.74 KB
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 687.35 KB
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่19 กุมภาพันธ์ 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 732.36 KB
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 621.91 KB
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 677.76 KB
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 679.76 KB
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 521.63 KB
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 519.21 KB
อาทิตย์พระมหาทรมาน (แห่ใบลาน) อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 524.3 KB
สมโภชปัสกา (พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 462.99 KB
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา) อาทิตย์ที่16 เมษายน 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 531.2 KB
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา อาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 525.47 KB
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา อาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 513.36 KB
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 496.31 KB
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 519.36 KB
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2023
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 519.35 KB