พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
พิธีบูชาขอบพระคุณประจำวัน
มิสซาวันอาทิตย์ : เวลา 10.00 น. และ 16.00 น.
มิสซาวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) : เวลา 19.00 น.
**เฉพาะวันพฤหัสบดี นพวาร-มิสซา เวลา 18.30 น.**
**เฉพาะวันศุกร์ต้นเดือน มีตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิท เวลา 18.30 น.**
มิสซาวันเสาร์ : เวลา 19.00 น.


 วันที่ มิสซาเช้า มิสซาสาย มิสซาเย็น มิสซาค่ำ หมายเหตุ
อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023
10.00 น.16.00 น.-
จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023--19.00 น.
อังคารที่  30 พฤษภาคม 2023---19.00 น.
พุธที่ 31 พฤษภาคม 2023---19.00 น.
พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023---19.00 น.
ศุกร์ที่  2 มิถุนายน 2023- - -19.00 น.
เสาร์ที่  3 มิถุนายน 2023-- -19.00 น.