กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับวัดและสังฆมณฑล
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023 ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก แขวงสระแก้ว
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,16:49   อ่าน 71 ครั้ง