กิจกรรมวิถีชุมชนวัด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2023 ที่ห้องประชุมเกิดสว่าง (อ่าน 21) 23 พ.ค. 66
วันที่ 23 เมษายน 2023 วิถีชุมชนวัด ที่ห้องประชุมเกิดสว่าง (อ่าน 43) 30 เม.ย. 66
วันที่ 26 มีนาคม 2023 วิถีชุมชนวัด ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (อ่าน 84) 29 มี.ค. 66
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2023 วิถีชุมชนวัด ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (อ่าน 79) 08 มี.ค. 66
วันที่ 29 มกราคม 2023 วิถีชุมชนวัด ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (อ่าน 85) 30 ม.ค. 66
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2022 วิถีชุมชนวัด ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (อ่าน 101) 31 ธ.ค. 65
วันที่ 16 ตุลาคม 2022 วิถีชุมชนวัด ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (อ่าน 197) 17 ต.ค. 65
วันที่ 25 กันยายน 2022 วิถีชุมชนวัด ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (อ่าน 184) 26 ก.ย. 65
วันที่ 21 สิงหาคม 2022 วิถีชุมชนวัด ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (อ่าน 200) 02 ก.ย. 65
วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 วิถีชุมชนวัด ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (อ่าน 251) 26 ก.ค. 65
วันที่ 26 มิถุนายน 2022 วิถีชุมชนวัด ที่บ้านคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด (อ่าน 226) 27 มิ.ย. 65
วันที่ 30 เมษายน 2022 การฟื้นฟูจิตตารมณ์งานวิถีชุมชนวัด วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (อ่าน 285) 01 พ.ค. 65
วันที่ 11 มีนาคม 2022 ประชุมวางแผนงาน “วิถีชุมชนวัด” วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (อ่าน 303) 15 มี.ค. 65
วันที่ 30 มกราคม 2022 วิถีชุมชนวัด (อ่าน 332) 31 ม.ค. 65
วันที่ 9 ตุลาคม 2021 ภาพซักซ้อมเข้าระบบซูมครั้งที่ 2 ของวันนี้ ขอบพระคุณทุกๆท่าน ทุกคนทำได้ดีมากๆเลย (อ่าน 448) 14 ต.ค. 64
วันที่ 9 ตุลาคม 2021 อบรมผู้นำ และผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัด เรื่องการใช้โปรแกรม ZOOM (อ่าน 493) 09 ต.ค. 64
วันที่ 14 สิงหาคม 2021 วิถีชุมชนวัด ที่ถ้ำแม่พระ (อ่าน 463) 15 ส.ค. 64
วันที่ 12 สิงหาคม 2021 วิถีชุมชนวัด ที่ถ้ำแม่พระ (อ่าน 423) 15 ส.ค. 64
วันที่ 22 มีนาคม 2564 วิถีชุมชนวัดที่บ้านคุณวินัย-คุณเอื้อมพร ตรงกับใจ (อ่าน 436) 23 มี.ค. 64
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 314) 12 มี.ค. 64
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 วิถีชุมชนคริสตชนที่บ้านคุณบุญไทย-คุณปัญญา เอี่ยมสะอาด (อ่าน 367) 16 ก.พ. 64
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 339) 08 ก.พ. 64
วันที่ 20 มกราคม 2564 วิถีชุมชนคริสตชนที่บ้านคุณปิติพัฒน์-คุณรัตตินันท์ บุณยสิทธิ์วิกุล (อ่าน 338) 21 ม.ค. 64
วันที่ 18 มกราคม 2564 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย อ่านพระวาจา และสวดสายประคำ (อ่าน 360) 18 ม.ค. 64
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 350) 30 พ.ย. 63
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย อ่านพระวาจา และสวดสายประคำ (อ่าน 398) 16 พ.ย. 63
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 วันแพร่ธรรมสากล (อ่าน 367) 25 ต.ค. 63
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ประชุมปรึกษาหารืองานวิถีชุมชนของวัดหัวไผ่ (อ่าน 323) 25 ต.ค. 63
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน (อ่าน 335) 27 ส.ค. 63
วันที่ 10-11 มีนาคม 2563 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน (อ่าน 356) 14 มี.ค. 63