กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยตามบ้าน/ผู้ประสบภัย
วันที่ 3 เมษายน 2023 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 34) 10 พ.ค. 66
วันที่ 13 มีนาคม 2023 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 74) 29 มี.ค. 66
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 79) 15 ก.พ. 66
วันที่ 12 ธันวาคม 2022 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ (อ่าน 105) 18 ธ.ค. 65
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2022 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ (อ่าน 143) 15 พ.ย. 65
วันที่ 22 สิงหาคม 2022 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ (อ่าน 176) 02 ก.ย. 65
วันที่ 16 ธันวาคม 2021 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 425) 17 ธ.ค. 64
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 424) 17 มิ.ย. 64
วันที่ 18 มีนาคม 2564 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 435) 23 มี.ค. 64
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 421) 22 ก.พ. 64
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 451) 09 ธ.ค. 63
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 380) 15 พ.ย. 63
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 336) 16 ต.ค. 63
วันที่ 17 กันยายน 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 326) 18 ก.ย. 63
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 341) 19 ส.ค. 63
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 347) 24 ก.ค. 63
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 314) 16 ก.ค. 63
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 344) 16 มี.ค. 63
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 337) 18 ก.พ. 63
วันที่ 21 มกราคม 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 331) 29 ม.ค. 63
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 342) 24 ต.ค. 62
วันที่ 11 กันยายน 2019 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 361) 19 ก.ย. 62
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 334) 21 ส.ค. 62
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 359) 23 ก.ค. 62
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 376) 15 มิ.ย. 62
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 329) 17 พ.ค. 62
วันที่ 22 เมษายน 2562 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 339) 29 เม.ย. 62
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 353) 18 มี.ค. 62
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 388) 13 ก.พ. 62
วันที่ 16 มกราคม 2562 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง (อ่าน 352) 18 ม.ค. 62