รายการ Video
บรรยากาศพิธีเปิดสวนไฟคริสตมาส ค.ศ.2021 (อ่าน 322) 27 ม.ค. 65
Welcome to Christmas 2020 (อ่าน 460) 09 พ.ค. 64
พิธีเปิดไฟคริสต์มาส 2020 (อ่าน 470) 09 พ.ค. 64
เชิญชวนเที่ยวงานคริสต์มาสวัดหัวไผ่ ปี 2019 (อ่าน 447) 09 พ.ค. 64
เปิดนิทรรศการ 350 ปี มิสซังสยาม 75 ปี มิสซังจันทบุรี และเตรียมฉลอง 140 ปี ชุมชนวัดหัวไผ่ (อ่าน 517) 09 พ.ค. 64
Our Beloved Father, Guego The Musical (อ่าน 341) 09 พ.ค. 64
คริสต์มาสเดอะมิวสิคเคิล 2018 วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (อ่าน 271) 09 พ.ค. 64
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จัดขบวนแห่พระกุมารเยซูไปตามครัวเรือน (อ่าน 266) 09 พ.ค. 64