โครงการRun for the New Church 2023
วันที่ 15 มกราคม 2023 ภาพบรรยากาศบริเวณงานในวันวิ่ง (อ่าน 64) 17 ม.ค. 66
วันที่ 8 มกราคม 2023 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (อ่าน 44) 12 ม.ค. 66
วันที่ 5 มกราคม 2023 Pre Running (อ่าน 43) 12 ม.ค. 66
วันที่ 3 มกราคม 2023 ประชุมเจ้าหน้าที่จราจร (อ่าน 32) 12 ม.ค. 66
วันที่ 12 ธันวาคม 2022 Pre-Running (อ่าน 42) 11 ม.ค. 66
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2022 ประชุมเจ้าหน้าที่จราจร (อ่าน 24) 11 ม.ค. 66
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2022 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (อ่าน 28) 11 ม.ค. 66
วันที่ 2 ตุลาคม 2022 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (อ่าน 48) 11 ม.ค. 66
วันที่ 24 กรกฎาคม 2022 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (อ่าน 27) 11 ม.ค. 66
วันที่ 24 เมษายน 2022 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (อ่าน 26) 11 ม.ค. 66
โครงการ Run for the New Church 2023 (อ่าน 676) 31 ส.ค. 65