ภาพกิจกรรม ปี 2566 (2023)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2023 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดหัวไผ่ ครบ 143 ปี (อ่าน 60) 10 พ.ค. 66
วันที่ 5 พฤษภาคม 2023 มิสซาตรีวารเตรียมจิตใจฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดหัวไผ่ (อ่าน 34) 10 พ.ค. 66
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2023 มิสซาตรีวารเตรียมจิตใจฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดหัวไผ่ (อ่าน 34) 10 พ.ค. 66
วันที่ 29 เมษายน 2023 ฉลองวัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน (อ่าน 48) 10 พ.ค. 66
วันที่ 22 เมษายน 2023 ฉลองวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม (อ่าน 38) 09 พ.ค. 66
วันที่ 16 เมษายน 2023 ฉลองพระเมตตา (อ่าน 21) 09 พ.ค. 66
วันที่ 15 เมษายน 2023 ร่วมพิธีสรงน้ำพระ 2 ศาสนา ที่วัดโคกขี้หนอน (อ่าน 32) 29 เม.ย. 66
วันที่ 15 เมษายน 2023 ฉลองวัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง (อ่าน 37) 30 เม.ย. 66
วันที่ 9 เมษายน 2023 สมโภชปัสกา (พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ) (อ่าน 72) 09 เม.ย. 66
วันที่ 8 เมษายน 2023 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 56) 09 เม.ย. 66
วันที่ 7 เมษายน 2023 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 65) 08 เม.ย. 66
วันที่ 6 เมษายน 2023 วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 49) 08 เม.ย. 66
วันที่ 2 เมษายน 2023 อาทิตย์พระมหาทรมาน (แห่ใบลาน) (อ่าน 74) 03 เม.ย. 66
วันที่ 1 เมษายน 2023 ฉลองวัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ เนินท่าข้าม (อ่าน 61) 03 เม.ย. 66
วันที่ 25 มีนาคม 2023 ฉลองวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด (อ่าน 50) 03 เม.ย. 66
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2023 เสกสุสานวัดหัวไผ่ (อ่าน 192) 26 ก.พ. 66
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023 วิวาห์วาเลนไทน์ (อ่าน 85) 22 ก.พ. 66
วันที่ 28 มกราคม 2023 อบรมเตรียมสมรส "วิวาห์วาเลนไทน์" (อ่าน 84) 30 ม.ค. 66
วันที่ 22 มกราคม 2023 มิสซาวันตรุษจีน (อ่าน 89) 22 ม.ค. 66
วันที่ 8 มกราคม 2023 กิจกรรมวันยุวธรรมทูตสากล (อ่าน 101) 11 ม.ค. 66
วันที่ 5 มกราคม 2023 มิสซาอุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 (อ่าน 79) 11 ม.ค. 66
วันที่ 1 มกราคม 2023 มิสซาวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 89) 11 ม.ค. 66