ภาพกิจกรรม ปี 2561
วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 175) 04 ส.ค. 61
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า ราชบุรี มาแสวงบุญ (อ่าน 246) 04 ส.ค. 61
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อ เปโตร อิทธิพล หางสลัด (อ่าน 252) 03 ก.ค. 61
วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 1 (อ่าน 205) 26 มิ.ย. 61
วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิเชียร ฉันทพิริยกุล (อ่าน 334) 26 มิ.ย. 61
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 พิธีเทิดเกียรติศีลมหาสนิท (อ่าน 231) 05 มิ.ย. 61
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรีชานุศาสน์ มาแสวงบุญวัดหัวไผ่ (อ่าน 577) 02 มิ.ย. 61
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เลี้ยงส่ง และต้อนรับซิสเตอร์ (อ่าน 194) 19 พ.ค. 61
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ของเด็กเรียนคำสอน (อ่าน 542) 12 พ.ค. 61
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ฉลองวัดหัวไผ่ (อ่าน 245) 12 พ.ค. 61
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตรีวารฉลองวัด คืนที่ 3 (อ่าน 181) 12 พ.ค. 61
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ตรีวารฉลองวัด คืนที่ 2 (อ่าน 337) 12 พ.ค. 61
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ตรีวารฉลองวัด คืนที่ 1 (อ่าน 239) 12 พ.ค. 61
วันที่ 29 เมษายน 2561 ล้างบาปเด็กเรียนคำสอน (อ่าน 187) 12 พ.ค. 61
วันที่ 21 เมษายน 2561 ฉลองวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด (อ่าน 230) 25 เม.ย. 61
วันที่ 17 เมษายน 2561 พิธีสรงน้ำพระ ศาสนสัมพันธ์พุทธ-คริสต์ ที่วัดโคกขี้หนอน (อ่าน 529) 20 เม.ย. 61
วันที่ 14 เมษายน 2561 ฉลองวัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง (อ่าน 244) 19 เม.ย. 61
วันที่ 8 เมษายน 2561 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 4 (อ่าน 193) 10 เม.ย. 61
วันที่ 8 เมษายน 2561 ฉลองพระเมตตา (อ่าน 372) 10 เม.ย. 61
วันที่ 7 เมษายน 2561 ฉลองวัดน้อยแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน เนินท่าข้าม (อ่าน 292) 10 เม.ย. 61
วันที่ 1 เมษายน 2561 สมโภชปัสกา (อ่าน 250) 04 เม.ย. 61
วันที่ 31 มีนาคม 2561 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 198) 03 เม.ย. 61
วันที่ 30 มีนาคม 2561 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 525) 02 เม.ย. 61
วันที่ 29 มีนาคม 2561 วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ (อ่าน 213) 02 เม.ย. 61
วันที่ 25 มีนาคม 2561 อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) (อ่าน 251) 27 มี.ค. 61
วันที่ 17 มีนาคม 2561 ฉลองวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม (อ่าน 298) 27 มี.ค. 61
วันที่ 11 มีนาคม 2561พิธีเลือกสรรผู้สมัครเป็นคริสตชน ตามจารีตโรมันคาทอลิก (อ่าน 230) 12 มี.ค. 61
วันที่ 3 มีนาคม 2561 ชมรมฆราวาสเขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาแสวงบุญ (อ่าน 314) 06 มี.ค. 61
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เสกสุสานวัดหัวไผ่ (อ่าน 691) 21 ก.พ. 61
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (อ่าน 244) 21 ก.พ. 61