ภาพกิจกรรม ปี 2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน (วันพุธรับเถ้า) (อ่าน 455) 21 ก.พ. 61
วันที่ 21 มกราคม 2561 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 3 (อ่าน 236) 23 ม.ค. 61
วันที่ 7 มกราคม 2560 ไปร่วมงานโภชนาการสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 10 (อ่าน 335) 09 ม.ค. 61
วันที่ 1 มกราคม 2561 มิสซาวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 275) 05 ม.ค. 61